V Regeneraci č. 12/2018 si můžete přečíst článek nejen o krizovce,
ale i o dalších esencích vhodných pro vánoční čas.