Kdo byl Dr. Edward Bach?

EDWARD BACH (24.9.1886 – 27.11.1936) byl bakteriolog a homeopat.

Chtěl a také vystudoval, ač syn továrníka, medicínu, kterou ukončil v roce 1914 s lékařským diplomem z Londýna. Po smrti jeho první ženy na záškrt sám podstoupil vážnou operaci poté, co zkolaboval na základě vnitřního krvácení. V té době mu dle diagnóz lékařů zbývalo pouze pár měsíců života, avšak jeho poslání předat lidem mnoho nepoznaných informací o léčivém potenciálu přírody mu pomohlo překonat jeho zdravotní strasti.

Po lékařské praxi jako patolog a bakteriolog v roce 1919 nastoupil do homeopatické nemocnice, kde se seznámil s Hahnemannovým Organonem, na jehož základě vytvořil prvních 7 skupin očkovacích homeopatických látek, přičemž každá jednotlivá bakteriologická skupina byla definována osobnostními kvalitami individuality člověka a následně této charakterizované skupině byla přiřazena jedna nosoda podávaná orálně. (Nosoda je izopatický lék vytvořený z produktu nějaké konkrétní nemoci podávaný v nepatrných dávkách tak, aby danou nemoc vyléčil.)

Následně však zaměřil svoji práci a výzkum na psychiku, postoje a nálady. Od roku 1930 působil již na venkově, kde hledal další léčebné prostředky. Propojoval vibrace rostlin s projevy chovaní a náladami jednotlivce a svým pozorováním a pokusy zjistil, jak je možné tyto výkyvy korigovat.

Jeho dílo z téhož roku nese jméno UZDRAV SE. Zcela nekonvenčním způsobem té doby popisuje příčiny nemoci. Proklamoval návrat k přírodě a jednoduchosti navzdory šířící se technice a vědě.
V roce 1932 vyšlo jeho další pojednání OSVOBOĎ SE, kde se snažil podat srozumitelný návod k pochopení smyslu života a v životních těžkostech rozpoznává hlubší chápání vlastního duchovního bytí.
Následovala publikace DVANÁCT LÉČITELŮ, v níž rozebral působení jednotlivých květů a z nich vyrobených esencí souvisejících s emočním ztotožňováním jednotlivce.

Po roce 1934 jeho senzitivita dosahovala takových kvalit, že pokud položil svůj jazyk na jakoukoliv rostlinu, rozpoznal skrze vibrační a energetický potenciál rostliny symptomy, které lze touto rostlinou regulovat a nastolit tak skrze ni rovnováhu v nitru jedince.

V roce 1936 na sklonku života považoval své dílo za dokončené a sdělil následující: Odstranění nemoci jde ruku v ruce s uvědoměním si nezaměnitelných zákonů UNIVERSA. Pokud budou tyto dodržovány, bude všem dopřána božská harmonie a zdraví.

V den svých 50. narozenin řekl následující:
Má práce byla napsána, zveřejněna a rozdána proto, aby si lidé jako Vy sami mohli pomoci v nemoci nebo aby si uchovali zdraví a sílu.

Co jsou Bachovy esence?

Bachovy květové esence nejsou nic jiného, než výtažky převážně z květů nejedovatých, planě rostoucích rostlin.
Ve všech případech se jedná o zcela přírodní a neškodné jednodruhové esence (výjimku tvoří směsová esence – krizová esence podle originální receptury Dr. Bacha a několik dalších směsových esencí, které lze dnes na trhu zakoupit – jako například Klid a vnitřní krása; 50+ žena i muž; Veselá škola či Dobrou noc a klidné sny).

Harmonizují emoce a tím nás stabilizují, zklidňují, uvolňují napětí, stres, strachy, úzkosti, zabraňují šoku, mírní paniku, traumata, hysterii, zkrátka všechny možné neadekvátní reakce způsobené ať již vnějšími či vnitřními vlivy.

Jak se zpracovávají / vyrábějí Bachovy esence?

K výrobě Bachových květových esencí je třeba nejprve velmi opatrně sebrat ve správný okamžik květy rostliny, zpracovat je na tzv. mateční esenci – a tu dále ředit přesně podle původního systému Dr. Bacha.

Z rostlin Bach sbíral květy v plné síle, nejlépe hned zrána ještě s trochou rosy, s malým kouskem stopky a případně i s mladými lístečky. Výjimkou je pak poupě kaštanu (Chestnut Bud), které je sbíráno těsně před tím, než vypučí lístky a Rock water (voda z léčivého pramene).

Mateční esenci (tinkturu) z prvních 12 rostlin získal Bach SLUNEČNÍ METODOU. Opatrně (bez doteku rukou, květy zpracovával přímo na místě sběru, tak, aby nedocházelo k přenosu či úbytku energie), vkládal jednotlivé sebrané květy rostlin do široké skleněné nádoby z poloviny naplněné pramenitou vodou tak, aby plavaly na hladině a celou ji pokryly.
Takto jsou zpracovávané esence: Agrimony (řepík lékařský), Centaury (zeměžluč), Cerato (rožec), Chicory (čekanka obecná), Clematis (bílá lesní réva), Gentian (hořec nahořklý), Gorse (hlodaš evropský), Heather (vřes obecný), Impatiens (netýkavka žláznatá), Mimulus (kejklířka skvrnitá), Oak (dub letní), Olive (oliva), Rock Rose (devaterník penízkovitý), Rock Water (voda z léčivých pramenů), Scleranthus (chmerek roční), Vervain (soprýš lékařský), Vine (vinná réva), Water Violet (žebratka bahenní), White Chestnut (kaštan bílý), Wild Oat (sveřep větevnatý).

Následně tuto nechával několik hodin stát ve slunečním žáru, scedil a 1:1 doplnil brandy, aby se esence zakonzervovala. Tyto lahve jsou také někdy nazývány zásobními lahvemi – obsahují tzv. mateční esenci.

Podíl této mateční esence je v případě výroby podle originální receptury Dr. Bacha cca 1,5 – 7% v každé lahvičce*, kterou si můžete koupit s označením konkrétní esence a která je určena buď k přímé konzumaci nebo k dalšímu ředění do směsové lahvičky (vždy několik kapek, které jsou pak opět doplněny vodou a brandy či jiným alkoholem, případně octem).

Tento postup je velmi podrobně popsán v jeho díle – 12 léčitelů.

Když Bach začal svých Dvanáct léčitelů rozšiřovat, přibyly do jeho sbírky i některé rostliny, které kvetou časně z jara. Protože síla slunečního svitu v tomto ročním období ještě není dostatečná a stabilní, vypracoval druhou metodu získávání mateční esence – METODU VAŘENÍM. Květy těchto rostlin jsou povařeny ½ hodiny v čiré pramenité vodě, opět scezeny a po vychladnutí naplněny do lahve spolu s brandy a pramenitou vodou. Takto jsou zpracovávány všechny ostatní esence: Aspen (topol osika), Beech (buk lesní), Cherry Plum (líva třešňová), Chestnut Bud (pupen jírovce maďalu), Crab Apple (plané jablko), Elm (jilm), Holly (cesmína ostrolistá), Honeysuckle (zimolez kozí list), Hornbeam (habr obecný), Larch (modřín opadavý), Mustard (hořčice polní), Pine (borovice lesní), Red Chestnut (kaštan červený), Star of Bethlehem (snědek okoličnatý), Sweet Chestnut (kaštan jedlý), Walnut (vlašský ořech), Wild Rose (planá šípková růže), Willow (vrba žlutá).

*Podíl mateční esence v květových esencích vyrobených v malé rodinné firmě v Německu a prodávaných na Českém trhu pod značkou Energie Rostlin je 1,5 – 7 % podle druhu. K této původní originální receptuře Dr. Bacha se tato malá firma “vrátila”.
Ostatní květové esence, které lze nejen na českém trhu koupit, jsou zpracovány metodou upravenou v pozdější době. Díky většímu ředění, které přibylo v procesu zpracování, obsahuje většina dostupných esencí cca 0,24 % – 0,4% mateční esence (tinktury), což také jejich výrobci na svých esencích uvádějí.

Jak působí Bachovy esence?

Bachovy květové esence harmonizují stavy naší mysli – naše emoce.

Tím nás stabilizují, zklidňují, uvolňují napětí, stres, strachy, úzkosti, zabraňují šoku, mírní paniku, traumata, hysterii, zkrátka všechny možné neadekvátní reakce způsobené ať již vnějšími či vnitřními vlivy.

Teorie Bachovy květové terapie je založena na pochopení skutečnosti, že všechny nemoci doprovází neharmonický stav mysli a že negativní duševní stav může být prvotní příčinou fyzické nemoci.

Bachovy květy jsou ve svém použití HOLISTICKÉ – léčí pacienta, nikoliv nemoc.

Způsob použití:
1. Preventivní prostředek – pro stav souladu duševního a duchovního stavu, navození stavu vnitřní rovnováhy a harmonie
2. Při jakémkoliv nesouladu na kauzální úrovni bytí – léčíme-li nejprve příčinu, Bachovky nám umožní tento nesoulad odstranit v jeho zdroji ještě dříve, než se projeví jako fyzická nemoc.
3. V okamžiku akutní nouze – viz např. Krizovka

Pro koho jsou Bachovy esence vhodné?

Bachovy esence – jako zcela přírodní produkt – jsou vhodné jak pro lidi, tak pro zvířata.
Velmi často jsou vhodným doplňkem i pro malá miminka a ženy v těhotenství či v průběhu porodu (především krizová esence, kterou lze mimo jiné koupit i ve verzi bez alkoholu – v podobě malých perliček na bázi sacharózy).

Jsou bez lepku, bez cukru, vhodné pro celiaky, diabetiky i vegany.

Jejich užívání je zcela bezpečné, není možné se jimi předávkovat, nevyvolávají žádnou závislost, nežádoucí účinky ani alergie. Je možné je kombinovat se všemi dalšími způsoby léčení, neboť jsou klasifikovány jako běžná potravina (nikoliv jako doplněk stravy, jak se často mylně uvádí).

Alkohol v květových esencích obsažený, je v konečném užití obsažen v jednotlivých kapkách pouze ve stopovém množství, bez obav je tedylze podávat nejen dospělým, ale i dětem a zvířatům.

Které jsou základní nemoci a postoje člověka, se kterými Dr. Bach pracoval?

Dr. Bach rostliny postupně zkoumal a následně rozdělil do několika skupin podle jejich působení.

Hned v úvodu své praxe Bach zjistil, že existuje 12 význačných negativních stavů mysli:

 1. Strach
 2. Děs
 3. Duševní trýzeň nebo starost
 4. Nerozhodnost
 5. Lhostejnost nebo znuděnost
 6. Pochybnost nebo skleslost
 7. Přílišné znepokojení
 8. Slabost
 9. Nedůvěra v sebe
 10. Netrpělivost
 11. Přílišné nadšení
 12. Pýcha nebo rezervovanost

Těmto negativním stavům odpovídá 12 léčitelů – obsažených v jeho prvním díle.

Ve svém díle HEAL THYSELF (Uzdrav se sám) uvedl to, co sám považoval za 7 základních a skutečných nemocí člověka: pýchu, krutost, nenávist, sebelásku, neznalost, nestabilitu a chtivost.

Následně rozpracoval 7 základních postojů a k nim přiřadil všech 38 esencí:

 1. Strach (2 – Aspen – topol osika; 6 – Cherry plum – slíva třešňová; 20 – Mimulus – kejklířka skvrnitá; 25 – Red chestnut – červený kaštan; 26 – Rock Rose – devaterník penízkovitý)
 2. Nejistota (5 – Cerato – rožec; 12 – Gentian – hořec podzimní; 13 – Gorse – hlodaš evropský; 17 – Hornbeam – habr obecný; 28 – Scleranthus – chmerek roční; 36 – Wild oat – sveřep větevnatý)
 3. Nedostatečný zájem o současné okolnosti (7 – Chestnut bud – jírovec maďal pupen; 9 – Clematis – bílá lesní réva; 16 – Honeysuckle – zimolez kozí list;  21 – Mustard – hořcice polní; 23 – Olive – oliva; 35 – White chestnut – kaštan bílý;  37 – Wild rose – planá šípková růže)
 4. Osamělost (14 – Heather – vřes obecný; 18 – Impatiens – netýkavka žláznatá; 34 – Water violet – žebratka bahenní)
 5. Přecitlivělost na vlivy a ideály (k lidem i myšlenkám) (1 – Agrimony – řepík lékařský; 4 – Centaury – zeměžluč lékařská;  15 – Holly – cesmína ostrolistá; 33 – Walnut – ořešák královský / vlašský ořech )
 6. Deprese či zoufalství (10 – Crab apple – plané jablko; 11 – Elm – jilm štíhlý; 19 – Larch – modřín opadavý; 22 – Oak – dub letní; 24 – Pine – borovice lesní;  29 – Star of Bethlehem – snědek okoličnatý; 30 – Sweet Chestnut – kaštanovník setý / kaštan jedlý;  38 – Willow – vrba žlutá)
 7. Přílišná starost o blaho druhých (3 – Beech – buk lesní; 8 – Chicory – čekanka obecná; 27 – Rock water – voda z léčivých pramenů; 31 – Vervain – sporýš lékařský; 32 – Vine – vinná réva)

Jak se Bachovy esence užívají?

Pokud si zakoupíte některou se směsí Bachových esencí, je doporučené užívání uvedeno přímo na etiketě. Obvykle jsou to ale 3 – 5 kapky třikrát denně přímo na jazyk (pozor – nedotýkejte se kapátkem úst) nebo do skleničky vody  –  a pomalu upíjíme.

Tak zvanou KRIZOVKU či krizovou esenci – Originál od Dr. Bacha je možné užívat i každou hodinu či častěji – podle potřeby – až do odeznění nepříjemného stavu. Vždy 4 kapky krizové esence na jazyk nebo do skleničky vody  či vlažného čaje a opět pomalu upíjet.

Pokud máte umíchanou směs přímo pro Vás  nebo jste šťastnými majiteli / majitelkami lékárničky na doma i na cesty nebo snad celé profesionální sady všech 38 esencí, případně si chcete namíchat “jen” kombinaci pro jednotlivá znamení slunečního horoskopu, využijete jedné ze dvou verzí:
Krizová esence v kombinaci s jinými jednodruhovými esencemi: Do míchací lahvičky (30ml) se lžičkou čistého alkoholu nakapat vždy 2 kapky od každé jednodruhové esence a 4 kapky krizové esence a dolít čistou pramenitou či převařenou a vychlazenou vodou.
Směs jednodruhových esencí: Do míchací lahvičky (30ml) nakapat vždy 2 kapky od každé jednodruhové esence do lahvičky se lžičkou čistého alkoholu a dolít čistou pramenitou či převařenou a vychlazenou vodou. V tomto případě Dr. Bach doporučoval kombinaci maximálně 7 esencí.

Užívat 3 až 5x denně několik kapek (3 -5) na jazyk či do sklenice s vodou.

Dalšími možnostmi užívání jsou: potírání esencí postiženého místa, příprava zábalů, vmíchání esencí do mastí a krémů. Více informací je možné získat na Základním dvoudenním intenivním semináři.

K čemu slouží tzv. krizová esence?

Krizová esence je nejznámější a nejvíce používanou směsovou esencí. Byla namíchána přímo Dr. Bachem a bez jakýchkoliv změn (přibyly pouze různé formy zpracování – od bezalkoholové verze krizovky ve formě perel či na bázi rostlinného glycerinu, přes krém či bonbóny). stejně tak existuje několik používaných označení – názvů – například Rescue Remedy či Originál od Dr. Bacha).

Bach ji namíchal pro akutní případy, náhlé situace, které nás překvapují v každodenním životě a způsobují nám emocionální újmu či dokonce šok. A pro zajímavost: Nejprve byla sestavena pouze ze tří esencí (9 – bílá lesní réva; 18 – netýkavka žláznatá; 26 – devaterník penízkovitý), druhé dvě (6 – slíva třešňová; 29 – snědek okoličnatý) Bach doplnil až po jejich objevení.

Je vhodná nejen pro nás dospělé, ale i pro děti, našla si své místo i v porodnictví, používá se ve zvířecí říši.
Často se používá jako “jedna” esence i pří míchání individuálních směsí, ale samozřejmě i obráceně – každá z obsažených esencí má široké uplatnění i jako samostatná monokomponentní esence. Proto je kromě samostatného prodeje krizovka zařazena i do lékárničky Energie rostlin a samozřejmě je i nedílou součástí celého setu Bachových esencí (set obsahuje kromě 38 jednodruhových lahviček i dvě lahvičky krizové esence). Zařazena je i v kombinacích pro jednotlivá znamení, neboť je to opravdu úžasný každodenní pomocník.

Jak fungují semináře a přednášky k Bachovým esencím?

Energie rostlin nabízí nejen prodej, ale i vzdělávací semináře či různá setkání – přednášky.

Cílem odpoledních či večerních setkání – Povídání o Bachových esencích od Bodamského jezera nebo Odpoledního informačního semináře PRO TEBE – je seznámení účastníků s Bachovými esencemi jako takovými, se sotrimentem Energie rostlin, s alternativami jejich využití a v neposlední řadě nabídka individuálního poradenství.

Cílem celodenního intenzivního semináře Bachovy esence I. Nejen pro TEBE je hlubší informovanost o přístupu Dr. Bacha, pochopení a srovnání různých přístupů k využívání Bachových esencí, seznámení se s teorií Dr. Damiana a vhled do systému Dr. Kraemera a jeho německého Instututu. Tento seminář je určen pro každého, kdo se rozhodne pro individuální míchání pro sebe i své okolí.

Cílem celodenního semináře Bachovy esence II. Zóny lidského těla je pochopení a práce první nadstavby německého institutu – využívání jednotlivých esencí na základě reakcí jednotlivých tělních zón člověka.

Cílem celodenního semináře Bachovy esence III. Jejich minerály a éterické oleje je další prohloubení znalostí komplexního přístupu Dr. Kraemera – tentokrát práce s minerály a éterickými oleji, které k jednotlivým esencím patří.

Semináře I. – III. se konají vždy v Tichém prostoru v Mukařově, odpolední či večerní setkání pak na různých místech – informace seženete přímo na stránce semináře nebo v našich Novinkách či našem KALENDÁŘI.

Cílem Základního dvoudenního semináře Hanky Fuhrmannové je zvnitřnění komplexního systému rozřazení esencí na vnější a vnitřní Dr. Dietmara Kraemera a s celým procesem míchání individuálních směsí. Je určený jak pro úplné začátečníky, tak ale i pro ty, kteří již s Bachovkami pracují, chtějí si však své dovednosti rozšířit právě o znalost tohoto jedinečného systému. jeho součástí je totiž i velmi praktický dotazník, který přesně určuje kombinace na základě jednoduchých odpovědí.

Na tento Základní seminář pak navazuje jednodenní Nadstavba u Hanky Fuhrmannové, kdy jsou již konzultovány konkrétní případy vyhodnocení a užití Systému Dr. Kraemera, a tak dochází ke vzájemné výměně zkušeností z praxe. Účast na něm je podmíněna absolvováním semináře základního.

Jak vybrat vhodné Bachovy esence?

Bachovy květové esence je možné využívat různě.
Jednou z alternativ je nastudování konkrétních obtíží a k nim přiřazených esencí. Vzhledem k jejich počtu 38 je to poměrně složitý systém a pro někoho nemusí být jednoduché se v něm orientovat. Sám Bach se příliš nepřikláněl ke zkoumání vlastního obrazu, neboť považoval  náhled na sebe sama vždy za zkreslený – a již on sám doporučoval zvolit cestu poradce, který bude náš stav vyhodnocovat “zvnějšku”. Bach sám se vyslovil proti kyvadlu, náhodnému výběru atd…

Můžeme také zakoupit různé směsové esence, jejichž nevýhoda je, že jsou uviverzální – tedy 100% nevystihují jedinečnost každého z nás, jejich užití je ale velmi praktické a i finančně nás příliš nezatíží. (Osobně jim přikládám ještě jednu velmi dobrou vlastnost – snadmno vyzkoušíme, jak na Bachovky reagujeme a zda jsme vůbec ve stavu, kdy jsme schopni dodržovat jejich pravidelné užívání – ani ta nejlépe sestavená individuální směs Bachových květů nám nic nepřinese, pokud se na ní pouze občas podíváme, jak stojí v naší kanceláři či doma na nočním stolku – LM)

Můžeme si pro každý případ pořídit alespoň krizovku a přidat si jí do dámské kabelky či přihrádky vozu.

V neposlední řadě můžeme vyhledat poradce a nechat si sestavit individuální esenci právě pro nás.

Tou poslední verzí je pak návštěva některého ze setkání či seminářů a pochopení a využití celého systému – jako například systému Dr. Kraemera.

Jak souvisejí Bachovy esence se slunečními znameními zvěrokruhu?

Hned prvních 12 léčitelů objevených Dr. Bachem bylo popspáno jako dvanáct charakterových typů jedinců. Jednotlivé typy pak Petr Damian po konzultaci s ním dále zkoumal a přiřadil k jednotlivým znamením zvěrokruhu a dále sepsal dílo o vztazích nativního horoskopu a jednotlivých Bachovek.
Protože těchto prvních 12 léčitelů zpracovává naše charakterové vlastnosti, se kterými přicházíme na svět, je i užívání konkrétních květových esencí velmi účinné.

Více se dočtete na stránce věnované popisu celé problematiky i jednotlivých znamení.