Zdraví je z jeho pohledu naším základním právem a pouhým odrazem jednoty mezi duší, myslí a tělem.

Myšlenka Dr. Bacha, kterou nám zanechal je velice jednoduchá, ale i hluboká zároveň. Celé jeho dílo vychází z teorie lidské dokonalosti, dokonalosti lidského těla, celistvosti a přítomnosti „všeho“ ihned s naším narozením, s jeho propojeností s lidskou duší.

Lidskou duši vnímal jako naše skutečné Já, naše vnitřní bohatství, které sídlí ve svém „chrámu“, kterým je naše tělo. Podle jeho přesvědčení jsou duše a tělo neoddělitelnou součástí našeho prožívání se a jejich vzájemný soulad je cestou k vnitřnímu míru, štěstí a zdraví. Případný vzešlý rozpor mezi nimi je pak zdrojem všeho neštěstí a nemocí, které k nám přicházejí.

Pokud bychom vše nechali pouze na „prostém bytí“ v těle s duší, vše by fungovalo v souladu. Protože ale při prožitku naší existence v tomto světě zapojujeme MYSL, prožíváme se v emocích, které porušují rovnováhu a prožitek jednoty. Tuto nerovnováhu těla, duše a mysli, především pak dlouhodobě prožívanou, označil Dr. Bach za příčinu všech nemocí.

Nemoc však nevnímal negativně, naopak vnímal ji jako dobro, které k nám přichází proto, abychom si uvědomili svůj omyl a napravili jej duchovně i mentálně. Podle Dr. Bacha lze podstatě všech nemocí předcházet a jsou léčitelné.

Zdraví je z jeho pohledu naším základním právem a pouhým odrazem jednoty mezi duší, myslí a tělem.

EDWARD BACH (24.9.1886 – 27.11.1936) byl bakteriolog a homeopat.

Chtěl a také vystudoval, ač syn továrníka, medicínu, kterou ukončil v roce 1914 s lékařským diplomem z Londýna. Po smrti jeho první ženy na záškrt sám podstoupil vážnou operaci poté, co zkolaboval na základě vnitřního krvácení. V té době mu dle diagnóz lékařů zbývalo pouze pár měsíců života, avšak jeho poslání předat lidem mnoho nepoznaných informací o léčivém potenciálu přírody mu pomohlo překonat jeho zdravotní strasti.

Po lékařské praxi jako patolog a bakteriolog v roce 1919 nastoupil do homeopatické nemocnice, kde se seznámil s Hahnemannovým Organonem, na jehož základě vytvořil prvních 7 skupin očkovacích homeopatických látek, přičemž každá jednotlivá bakteriologická skupina byla definována osobnostními kvalitami individuality člověka a následně této charakterizované skupině byla přiřazena jedna nosoda podávaná orálně. (Nosoda je izopatický lék vytvořený z produktu nějaké konkrétní nemoci podávaný v nepatrných dávkách tak, aby danou nemoc vyléčil.)

Následně však zaměřil svoji práci a výzkum na psychiku, postoje a nálady. Od roku 1930 působil již na venkově, kde hledal další léčebné prostředky. Propojoval vibrace rostlin s projevy chovaní a náladami jednotlivce a svým pozorováním a pokusy zjistil, jak je možné tyto výkyvy korigovat.

Jeho dílo z téhož roku nese jméno UZDRAV SE. Zcela nekonvenčním způsobem té doby popisuje příčiny nemoci. Proklamoval návrat k přírodě a jednoduchosti navzdory šířící se technice a vědě.
V roce 1932 vyšlo jeho další pojednání OSVOBOĎ SE, kde se snažil podat srozumitelný návod k pochopení smyslu života a v životních těžkostech rozpoznává hlubší chápání vlastního duchovního bytí.
Následovala publikace DVANÁCT LÉČITELŮ, v níž rozebral působení jednotlivých květů a z nich vyrobených esencí souvisejících s emočním ztotožňováním jednotlivce.

Po roce 1934 jeho senzitivita dosahovala takových kvalit, že pokud položil svůj jazyk na jakoukoliv rostlinu, rozpoznal skrze vibrační a energetický potenciál rostliny symptomy, které lze touto rostlinou regulovat a nastolit tak skrze ni rovnováhu v nitru jedince.

V roce 1936 na sklonku života považoval své dílo za dokončené a sdělil následující: Odstranění nemoci jde ruku v ruce s uvědoměním si nezaměnitelných zákonů UNIVERSA. Pokud budou tyto dodržovány, bude všem dopřána božská harmonie a zdraví.

V den svých 50. narozenin řekl následující:
Má práce byla napsána, zveřejněna a rozdána proto, aby si lidé jako Vy sami mohli pomoci v nemoci nebo aby si uchovali zdraví a sílu.

Bachovy květové esence nejsou nic jiného, než výtažky energie převážně z květů nejedovatých, planě rostoucích rostlin.

Ve všech případech se jedná o zcela přírodní a neškodné jednodruhové esence (výjimku tvoří směsová esence nakombinovaná z 5 jednodruhových esencí již samotným Bachem – krizová esence podle originální receptury Dr. Bacha a další směsové esencí, které lze dnes na trhu také zakoupit – jako například:

pro konkrétní situace:

Dobrou noc a klidné sny; Cyklus ženy;  Klid a vnitřní krásaSíla muže;

pro děti:

Veselá škola či verze zcela bez alkoholu (na bázi sirupu): Na noční strachy, Nový kolektiv s úsměvem nebo Snadné učení a zkoušky;

podle 7 emocionálních skupin Dr. Bacha nebo také podle systému čaker od Energie rostlin.

Bachovy esence napomáhají harmonizovat námi prožívané emoce a tím nás stabilizují, zklidňují, navracejí opět k prožitkům rovnováhy: uvolňují napětí, stres, strachy, úzkosti, zabraňují šoku, mírní paniku, traumata, hysterii, zkrátka všechny možné neadekvátní reakce způsobené ať již vnějšími či vnitřními vlivy.

Pokud se o nich chcete dozvědět více, jste srdečně zváni buď na informativní podvečerní setkání – Povídání o Bachovkách, z nějž si odnesete i svou jedinečnou směs nebo na dvoudenní Intenzívní seminář, kde se o Bachových esencích dozvíte “opravdu vše” :).

Pokud byste raději uvítali osobní péči, rády Vás uvítáme v naší PORADNĚ (osobně nebo online).

Za Bachovými květovými esencemi je třeba se vydat jen a jen do přírody – za původními planými druhy jednotlivých rostlin, vyčkat na ten správný den pro sběr květů a pak… konečně:

Nejprve velmi opatrně sebrat květy rostliny a pak je ještě opatrněji louhovat pro vznik tzv. mateční tinktura (esence). Tu pak Dr. Bach konzervoval brandy, aby jí bylo možné opravdu dlouho uchovat.

Z rostlin Bach sbíral květy v plné síle, nejlépe hned zrána ještě s trochou rosy, s malým kouskem stopky a případně i s mladými lístečky. Výjimkou je pak poupě kaštanu (Chestnut Bud), které je sbíráno těsně před tím, než vypučí lístky a Rock Water (voda z léčivého pramene).

Mateční esenci (tinkturu) z prvních 12 rostlin získal Bach SLUNEČNÍ METODOU.

Opatrně (bez doteku rukou, květy zpracovával přímo na místě sběru, tak, aby nedocházelo k přenosu či úbytku energie), vkládal jednotlivé sebrané květy rostlin do široké skleněné nádoby z poloviny naplněné pramenitou vodou tak, aby plavaly na hladině a celou ji pokryly.

Následně tuto nechával několik hodin stát ve slunečním žáru, scedil a 1:1 doplnil brandy, aby se esence zakonzervovala. Tyto lahve jsou také někdy nazývány zásobními lahvemi – obsahují tzv. mateční esenci.

Takto jsou zpracovávané esence: Agrimony (řepík lékařský), Centaury (zeměžluč), Cerato (rožec), Chicory (čekanka obecná), Clematis (bílá lesní réva), Gentian (hořec nahořklý), Gorse (hlodaš evropský), Heather (vřes obecný), Impatiens (netýkavka žláznatá), Mimulus (kejklířka skvrnitá), Oak (dub letní), Olive (oliva), Rock Rose (devaterník penízkovitý), Rock Water (voda z léčivých pramenů), Scleranthus (chmerek roční), Vervain (soprýš lékařský), Vine (vinná réva), Water Violet (žebratka bahenní), White Chestnut (kaštan bílý), Wild Oat (sveřep větevnatý).

Když Bach začal svých Dvanáct léčitelů rozšiřovat, přibyly do jeho sbírky i některé rostliny, které kvetou časně z jara. Protože síla slunečního svitu v tomto ročním období ještě není dostatečná a stabilní,

vypracoval druhou metodu získávání mateční esence (tinktury) – METODU VAŘENÍM.

Květy těchto rostlin jsou povařeny ½ hodiny v čiré pramenité vodě, opět scezeny a po vychladnutí naplněny do lahve spolu s brandy a pramenitou vodou. Takto jsou zpracovávány všechny ostatní esence: Aspen (topol osika), Beech (buk lesní), Cherry Plum (líva třešňová), Chestnut Bud (pupen jírovce maďalu), Crab Apple (plané jablko), Elm (jilm), Holly (cesmína ostrolistá), Honeysuckle (zimolez kozí list), Hornbeam (habr obecný), Larch (modřín opadavý), Mustard (hořčice polní), Pine (borovice lesní), Red Chestnut (kaštan červený), Star of Bethlehem (snědek okoličnatý), Sweet Chestnut (kaštan jedlý), Walnut (vlašský ořech), Wild Rose (planá šípková růže), Willow (vrba žlutá).

Pokud pak budeme bádat opravdu v původní verzi Dvanácti léčitelů, ve které Bach nejen recepturu pro výrobu, ale i další užívání popisuje, takto zakonzervovanou esenci dále kapal do nápoje k užívání, případně do užívací lahvičky pro další užití.

Obě metody zaručují přímý přenos energie přírody do vody, která je pak už jen konzervována.

Energetické maceráty jednotlivých květů pak užíváme buď jako kapky (např. v nápoji), nebo s nimi můžeme potírat konkrétní místa na těle.

Postupně pak byla receptura pozměněna (v dalších vydáních viz vysvětlující údaje / poznámky pod čarou) a mezi užívací lahvičku a lahvičku s mateční tinkturou byla doplněna ještě zásobní lahvička. Do té přišla naředěná verze (vodou a brandy) mateční tinktury, a tak vznikl obsah mateční tinktury v zásobních lahvičkách (to jsou ty v setech, ze kterých běžně dochází k míchání individuálních směsí) obvykle v rozmezí 0,2% – 0,4%.

U Energie rostlin si ale můžete koupit esence ve zcela jedinečné kvalitě – s podílem mateční esence (tinktury) v zásobních lahvičkách 7% v každé lahvičce*, kterou si můžete koupit s označením konkrétní esence a která je určena buď k přímé konzumaci nebo k dalšímu ředění do užívací lahvičky (vždy několik kapek, které jsou pak opět doplněny vodou a brandy či jiným alkoholem, případně octem).

stejnou koncentraci ale najdete i ve všech lahvičkách směsových (tedy v předpřipravených kombinacích esencí), které je možné snadno zakoupit a ihned začít užívat.

*Podíl mateční esence v květových esencích vyrobených v malé rodinné firmě v Německu a prodávaných na Českém trhu pod značkou Energie Rostlin je 1,5 – 7 % podle druhu. Tuto silnou koncentraci mateční esence zvolila proto, aby se více přiblížila původnímu odkazu Dr. Bacha.

Ostatní květové esence, které lze nejen na českém trhu koupit, jsou zpracovány metodou upravenou v pozdější době. Díky většímu ředění, které přibylo v procesu zpracování, obsahuje většina dostupných esencí cca 0,2 % – 0,4% mateční esence (tinktury), což také jejich výrobci na svých esencích uvádějí.

Pokud se o nich chcete dozvědět více, jste srdečně zváni buď na informativní podvečerní setkání, z nějž si odnesete i svou jedinečnou směs nebo na dvoudenní Intenzivní seminář.

Přestože jsou esence výluhy z květů, nevoní…

Při terapii Bachovými esencemi nevyužíváme vonný potenciál bylin a jejich květů, ale jejich potenciál ENERGETICKÝ.

Každá rostlina v sobě nese určitý druh ENERGIE, jejíž největší množství je v právě rozkvetlém květu – nejlépe ještě s trochou ranní rosy.
Nositelem a „skladovatelem“ této energie je totiž voda.

Při výrobě esencí jsou vybrané květy a rostliny macerovány na slunci nebo povařeny, tak aby se z nich jejich léčivá ENERGIE v podobě harmonických VIBRACÍ uvolnila do vody a následně pomáhala v podobě užívaných kapek harmonizovat jemnohmotné energie, které vnímáme m.j. jako emoce, v našem těle.

Možná by takto získaný blahodárný výluh i trochu voněl, ale díky následné konzervaci alkoholem, kterým vodu, coby přírodním konzervantem, Dr. Bach použil, naše nosy cítí převážně jen ten.

Vibrace jednotlivých květů ve vodě obsažné pak velice jemně harmonizují nerovnováhu naší mysli a duše, která se projeví nejprve v podobě negativních projevů či EMOCÍ.

Protože se tedy jedná „o vodu“, je jasné, že jsou vhodné pro všechny živé bytosti – od dospělých až po miminka, ale i zvířata a rostliny, nemají žádné vedlejší účinky a jsou zcela přírodní.

Při terapii Bachovými esencemi je tedy plně využíván ENERGETICKÝ potenciál vybraných bylin.

Chcete se o Bachových esencích dozvědět víc? Vyberte si z našich odpoledních povídání nebo seminářů.

Můžete také využít naší poradny a nechat si sestavit Vaši směs na míru.

Ráda se s Vámi potkám osobně v Tichém prostoru v Mukařově, nebo můžete využít online poradenství, při kterém s Vámi vaši individuální směs sestavím buď při telefonickém nebo video-hovoru. Lucie  

Na trhu najdete BIO Bachovky i “normální” Bachovky. Jaký je v nich rozdíl?

Naše alpské Bachovky Energie rostlin jsou pěstovány na BIO certifikovaných pozemcích, sbírány a dále zpracovávány v certifikovaném BIO provozu, který svůj certifikát každoročně obnovuje a je kontrolován.

Ovšem na to, abychom je také BIO mohli označit a prodávat, bychom museli (Energie rostlin) platit další roční poplatek za “prodej” a podrobovat se zpoplatněným kontrolám. Nechceme navyšovat ceny o poplatky za totéž: uzavřená skleněná lahvička s esencemi, tak jak k nám doputuje do certifikovaného prostoru dokonce schváleného pro jejich výrobu, nepotřebuje další “razítko”, že je stále ještě BIO… skleněná lahvička prostě je… a tak na ní lepíme etiketu bez loga BIO, ale na její kvalitě to rozhodně neubírá! Vždyť právě kvalita je to, čím se na trhu odlišujeme 🙂

Zkrátka s tímhle dalším zpoplatňováním prodeje ve jménu označení na etiketě tak úplně nesouhlasíme.

Stojíme za přírodou, naším domovem, dlouho jsem hledali, než jsme se rozhodli právě pro KVALITU těchto Bachových esencí, a tak k našim klientům přicházejí Bachovy esence Energie rostlin a my za nimi stojíme. Věříme, že je oceníte i Vy (a podle zpětných vazeb se tak děje), aniž bychom museli řešit platby orgánům vyšší moci, které by nás opravňovaly k označení BIO snad úplně všude.

Obecně platí, že Bachovy esence (aby mohly být označeny BIO) musí:

pocházet z květů rostlin rostoucích na BIO certifikovaných pozemcích
být zpracovány v BIO certifikovaném provozu
pro jejich  konzervaci musí být použit BIO alkohol
každá lahvička musí být pak řádně označena mezinárodním logem a číslem certifikace podle orgánu, který certifikaci udělil

a pak, bohužel, musí mít certifikaci BIO každý, kdo s nimi i jako prodejce přijde do styku  a chce je prodávat i ve velkoobchodním režimu… a samozřejmě: za používání BIO označení bez splnění všech výše uvedených podmínek hrozí osobě / společnosti poměrně zdatná pokuta…

takže: MY, Energie rostlin, jsme CO NEJKVALITNĚJŠÍ neBIO

I pro nás je důležitá udržitelnost a ohleduplnost k přírodě…

vždyť bez ní nebude fungovat ani naše budoucnost.

Záleží nám, aby byl celý set cenově dostupný a výhodný i právě pro Vás – našeho koncového zákazníka 🙂

20 ml balení jsou praktická:

trvanlivost esencí je uváděná jako 5 letá a díky vysokému obsahu alkoholu v jednotlivých jednodruhových esencích vydrží tyto esence v dobrém stavu i po otevření.

Plněním malých 10 ml lahviček vzniká po jejich vypotřebování zbytečný odpad navíc!

Cena 10 ml lahvičky je z hlediska výrobních nákladů v podstatě stejná, jako lahvička 20 ml: a tyto peníze rádi ušetříme i Vám.
Přesvědčte se sami, že za náš kompletní profesionální set (s obsahem 40 lahviček po 20 ml) zaplatíte opravdu férovou cenu: a často jen o malinko více než za konkurenční 10 ml balení.

Dává nám to smysl a stojíme si za výrobní i cenovou politikou 🙂

Bachovy květové esence harmonizují stavy naší mysli – námi prožívané emoce.

Tím nás stabilizují, zklidňují, uvolňují napětí, stres, strachy, úzkosti, zabraňují šoku, mírní paniku, traumata, hysterii, zkrátka všechny možné neadekvátní reakce způsobené ať již vnějšími vlivy nebo naším sebeprožíváním se.

Teorie Bachovy květové terapie je založena na pochopení skutečnosti, že všechny nemoci doprovází neharmonický stav mysli a že

negativní duševní stav může být prvotní příčinou fyzické nemoci.
Bachovy květy jsou ve svém použití HOLISTICKÉ – léčí pacienta, nikoliv nemoc.

Způsoby použití Bachových esencí můžeme rozdělit takto:
1. Bachovy esence můžeme užívat jako preventivní prostředek – pro stav souladu duševního a duchovního stavu, navození stavu vnitřní rovnováhy a harmonie, pro osobní rozvoj.
2. Bachovy esence využijeme dobře i při jakémkoliv nesouladu na kauzální úrovni bytí – léčíme-li nejprve příčinu, Bachovky nám umožní tento nesoulad odstranit v jeho zdroji ještě dříve, než se projeví jako fyzická nemoc.
3. Bachovy esence napomáhají ulevit (a tedy i usnadnit a podpořit léčbu) při prožitcích fyzické nemoci těla.
4. Bachovy esence napomáhají ulevit v okamžiku akutní nouze (úraz, šok, vypjatý emocionální prožitek) – viz např. Krizovka

Pokud se o nich chcete dozvědět více, jste srdečně zváni buď na informativní podvečerní setkání, z nějž si odnesete i svou jedinečnou směs nebo na Intenzivní dvoudenní seminář.

Využít můžete také naší PORADNY (online nebo v rámci osobního setkání).

Bachovy esence – jako zcela přírodní produkt – jsou vhodné jak pro lidi, tak pro zvířata.

Cílem dr. Bacha byla vytvořit metodu léčení, která bude dostupná všem lidem bez rozdílu (mladým, starým, dětem, mužům, ženám, maminkám, otcům…). Metodu, která bude natolik jednoduchá, že ji budou moci využívat ve všech domácnostech k podpoře léčení lidé nezávisle na jejich věku, vzdělání či společenském stavu. K léčení není třeba žádná věda, žádné velké znalosti, kromě jednoduchých metod.

Velmi často jsou vhodným doplňkem i pro malá miminka a ženy v těhotenství či v průběhu porodu (především krizová esence, kterou lze mimo jiné koupit i ve verzi bez alkoholu – v podobě malých perliček na bázi sacharózy).

Jsou bez lepku, bez cukru, vhodné pro celiaky, diabetiky i vegany.
Jejich užívání je zcela bezpečné, není možné se jimi předávkovat, nevyvolávají žádnou závislost, nežádoucí účinky ani alergie.

Je možné je kombinovat se všemi dalšími způsoby léčení, neboť jsou klasifikovány jako běžná potravina (nikoliv jako doplněk stravy, jak se často mylně uvádí).

Alkohol v květových esencích obsažený, je v konečném užití obsažen v jednotlivých kapkách pouze ve stopovém množství, bez obav je tedy lze podávat nejen dospělým, ale i dětem a zvířatům.

Chcete-li je “jen” snadno vyzkoušet, můžete si domů objednat i některou z našich směsí, pro nejmenší děti máme v nabídce směsi zcela bez alkoholu: Krizovou esenci v pastilkách nebo sacharózových perličkách, Na noční strachy, Nový kolektiv s úsměvem nebo Snadné učení a zkoušky.

Pokud se o nich chcete dozvědět více, jste srdečně zváni buď na informativní podvečerní setkání, z nějž si odnesete i svou jedinečnou směs nebo na základní jednodenní seminář.

Využít můžete také naší PORADNY (online nebo v rámci osobního setkání).

Už jste je vyzkoušeli?

Myšlenkou Dr. Bacha bylo přinést světu léčení, které je každému dostupné, je jednoduché a vhodné pro každého.
Léčení, které pomáhá harmonizovat mysl a emoce a tím tak uzdravovat naše těla.

Věřil, že každá prožívaná emoce nás i naše tělo vyčerpává (dokonce i pozitivní ), a toto vyčerpání pak může být (a hlavně velmi často je) i příčinou našich fyzických potíží a nemocí. Proto hledal cestu, která uvede naše těla do rovnováhy – především psychické. A našel ji v rostlinách a jejich květech. Popsal 38 květů, jejich sílu a moc uzdravovat, esence z jejich květů jsou pak známé právě jako Bachovy květové esence.

Bachovy květové esence jsou výtažky z planě rostoucích květů a rostlin. Jedná se tedy o PŘÍRODNÍ léčbu, jsou zcela NETOXICKÉ.

Jejich užívání je zcela BEZPEČNÉ a NENÍ možné se jimi předávkovat.

Lze je KOMBINOVAT s jakoukoliv jinou léčbou, NEVYVOLÁVAJÍ žádné nežádoucí účinky ani alergické reakce.

Jsou vhodné nejen pro dospělé, ale i pro DĚTI a ZVÍŘÁTKA.

Bachovy květové esence jsou vhodné i pro DIABETIKY, CELIAKY a VEGANY (neobsahují cukr, živočišné produkty ani produkty s lepkem)

Pro svůj přírodní původ jsou vhodné i pro MIMINKA, i ženy v TĚHOTENSTVÍ

Bachovy květového esence jsou určeny pro každého, kdo hledá a chce nalézt rovnováhu. Rovnováhu mysli, těla, ale i duše. Je pro všechny, kteří chtějí jednoduchým a přírodním způsobem uzdravovat sebe samého.

V souladu s filozofií Dr. Bacha: “Když mám hlad, jdu do zahrady a utrhnu si salát. Když mám strach, vezmu si Mimulus.“.

Můžete si nechat připravit Vaši jedinečnou směs Bachových květů – nejen pro přítomný okamžik, ale i  jako průvodce osobního rozvoje nebo pomocníka při zpracování dlouhodobých potíží – naše PORADNA je tu i pro VÁS!
Ráda se s Vámi potkám osobně v Tichém prostoru v Mukařově, nebo můžete využít online poradenství, při kterém s Vámi vaši individuální směs sestavím buď při telefonickém nebo video-hovoru. Lucie

Chcete se o Bachových esencích dozvědět víc? Vyberte si z našich odpoledních povídání nebo seminářů.

Ochutnali jste je i vy?

Umíte si představit, jak „chutná“ ENERGIE?

V případě Bachovek se totiž jedná o velice jemné maceráty květů různých rostlin ve vodě (nebo jejich odvary), a tak jsou tak jemné, že je v podstatě nepocítíte ani na svých chuťových pohárcích, ani nosem (viz v FAQ: Bachovy esence nevoní). Květy bylin ve vodě zanechávají jen opravdu nepatrnou chuť a vůni, zato ale VELKOU DÁVKU ENERGIE, kterou voda dále v podobě vibrací předává našemu tělu i duši. (Následně maceráty konzervuje alkohol, proto můžeme z kapek cítit velmi jemnou chuť konzervační přísady, kterou je troška dobré brandy, která ale je v konečném zpracování pro děti i zvířata skoro nepatrná, a tak vůbec nevadí.

Protože se ale snažíme vyjít vstříc opravdu každé mamince, nabízíme i zarytě bezalkoholovou verzi:  dětské směsi (ať již předpřipravené, nebo na místě individuálně míchané) jsou na bázi Bio sirupu z třešní. Dětem tak Bachovy květové esence nejen pomáhají, ale i chutnají.

Víte, že děti i zvířátka umí rozpoznat, co je pro ně dobré?

Bezpečně, ještě na základě své “čisté duše” a instinktů rozpoznají, co jim pomáhá. Při užívání Bachových květových esencí můžeme jak u dětí, tak u zvířátek pozorovat poměrně rychlé pokroky ve změnách jejich emocí a nastolení rovnováhy, stejně tak ale velkou chuť Bachovy esence užívat.

Ještě nemáte Vy, Vaše děti, či Vaši domácí mazlíčky chuť Bachovy květové esence ochutnat?

Můžete si nechat připravit Vaši jedinečnou směs Bachových květů – nejen pro přítomný okamžik, ale i  jako průvodce osobního rozvoje nebo pomocníka při zpracování dlouhodobých potíží – naše PORADNA je tu i pro VÁS:

Ráda se s Vámi potkám osobně v Tichém prostoru v Mukařově, nebo můžete využít online poradenství, při kterém s Vámi vaši individuální směs sestavím buď při telefonickém nebo video-hovoru. Lucie

Chcete se o Bachových esencích dozvědět víc? Vyberte si z našich odpoledních povídání nebo seminářů na: https://www.energierostlin.cz/kategorie-produktu/seminar-kurz-pouzivani-bachovych-kvetovych-esenci/

Bachovy květové esence je možné vybírat různě.

Jednou z alternativ je nastudování konkrétních emocionálních obtíží a k nim přiřazených esencí. Vzhledem k jejich počtu 38 je to poměrně složitý systém a pro někoho nemusí být jednoduché se v něm orientovat. Sám Bach se příliš nepřikláněl ke zkoumání vlastního obrazu, neboť považoval  náhled na sebe sama vždy za zkreslený – a již on sám doporučoval zvolit cestu konzultace s poradcem, který bude náš stav vyhodnocovat “zvnějšku”. Bach sám se vyslovil proti kyvadlu, náhodnému výběru atd… a také ve svých původních textech uvádí, že

v případě akutních obtíží nebývá složité vybrat 6,. často ale i jen 3 esence, které nám uleví.

V tom je ale možné spatřit “onen háček”: akutní stav je den či pár dní, nikoliv užívání individuální lahvičky 3 a více týdnů.

V případě, že uvažujeme o dlouhodobějších změnách, o odstranění obtíží, které prožíváme již delší dobu, měli bychom také uvažovat o komplexním řešení:

vyhledat poradce a nechat si sestavit individuální směs esencí právě pro nás.

Co ale můžeme (a my v Energii rostlin si dokonce myslíme, že by každý měl), je si pro každý případ pořídit alespoň krizovku a přidat si jí do dámské kabelky či přihrádky vozu, přibrat jí s sebou na dovolenou nebo přibalit dětem do školy (více o krizovce v otázce Krizová esence).

Můžeme také zakoupit různé směsové esence, jejichž nevýhoda je, že jsou “univerzální”: tedy 100% nevystihují jedinečnost každého z nás, jejich užití je ale velmi praktické a i finančně nás příliš nezatíží.
Ne každý se hned cítí na návštěvu PORADNY. Je to ale dobré mít na paměti, neočekávat “zázrak”, a pokud nejsme účinky úplně nadšení, sáhnout právě po osobní konzultaci a zacílit směs důkladněji.

(Osobně směsím přikládám ještě jednu velmi dobrou vlastnost: jsou “snadným a finančně nenáročným dárkem”, pokud chceme, aby se s Bachovkami někdo seznámil a vyzkoušel je.
Snadno si je také vyzkoušíme i my sami:
jak na Bachovky reagujeme a zda jsme vůbec ve stavu, kdy jsme schopni dodržovat jejich pravidelné užívání – ani ta nejlépe sestavená individuální směs Bachových květů nám nic nepřinese, pokud se na ní pouze občas podíváme, jak stojí v naší kanceláři či doma na nočním stolku! Lucie)

Tou poslední verzí je pak návštěva některého ze setkání či seminářů a pochopení a využití celého systému – práce s Bachovými esencemi podle Dr. Bacha, ale i například systému Dr. Kraemera, který jako jediný navazuje na výzkumy Dr. Bacha a zajišťuje tak kontinuitu i aktuálnost poznatků.

Pokud se o nich chcete dozvědět více, jste srdečně zváni konkrétně buď na informativní podvečerní setkání, z nějž si odnesete i svou jedinečnou směs nebo na intenzivní dvoudenní seminář.

Využít můžete také naší PORADNY (online nebo v rámci osobního setkání).

4x denně 4 kapky?

Tento “předpis” dávkování je velmi rozšířený, někteří jen dokonce vnímají jako jisté dogma.

Pokud se ale důkladněji podíváme “do minulosti”, budou nám následující doporučení dávat větší smysl:

Dr. Bach v jeho nejznámější knize 12 léčitelích (v původním textu 1936 a v edici knihy z roku 1941) – uvádí: ” Pro přípravu dejte dvě kapky ze zásobní lahvičky s esencí do malé lahvičky téměř naplněné vodou; pokud je to potřeba nějaký čas uchovat, může být přidáno trochu brandy pro konzervaci. Tato lahvička se používá k vlastnímu dávkování a jen pár kapek s trochou vody, mléka, nebo jak to komu vyhovuje, je jediné, co je potřeba.

V naléhavých případech mohou být kapky podávány každých pár minut, dokud nedojde ke zlepšení; v těžkých případech každou půlhodinu a u déle trvajících případů každé dvě nebo tři hodiny nebo více i méně často, jak pacient pociťuje potřebu. V bezvědomí často vlhčete rty.”

V pozdějším vydání této knihy byly doplněny údaje k dávkování Bachovým centrem (Norou Weeks a Victorem Bullenem) a v knize (aktuálně jedinému dostupnému vydání 12 léčitelů v prodeji) The Essential Writings of Dr. Edward Bach: The Twelve Heallers and Heal Thyself – ISBN9780091906726, 2005 najdeme tento návod k užívání: ”


Dejte si 2 kapky z každé vybrané zásobní lahvičky s esencí do šálku vody a ČASTO upíjejte. Doplňte šálek, abyste pokračovali v léčbě, je-li třeba…

ALTERNATIVNĚ můžete dát kapky do přibližně 30ml lahvičky, naplňte jí přírodní pramenitou vodou (bez bublinek) a užívejte z ní 4 kapky přímo na jazyk.
Užívejte je TAK ČASTO, jak je potřeba, ale nejméně 4krát denně, zvláště jako první a poslední věc, kterou denně uděláte.”


V dnešní praxi je dávkování často interpretováno jako striktní 4×4 kapky denně a často odpovídáme na dotazy s touto tématikou. V díle Dr. Bacha a ani ve sdělení Bachova centra však nemá opodstatnění. Bachovo centrum se nám dokonce 11.1.2023 vyjádřilo (slovy Judy Ramsell Howard): The dosage has never been an absolute science.  It is simply 2 drops of the stock remedy in a quantity of water.  The minimum dosage is 2 drops of remedy in ca 30ml of water from which you can take 4 doses of 4 drops each per day.  Anything more than this is fine as there is no ‘overdose’.”


Tak zvanou KRIZOVKU či krizovou esenci – Originál od Dr. Bacha je možné užívat i každou hodinu či častěji – podle potřeby – až do odeznění nepříjemného stavu. Vždy 4 kapky krizové esence na jazyk nebo do skleničky vody  či vlažného čaje a opět pomalu upíjet.

Pokud máte umíchanou směs přímo pro Vás  nebo jste šťastnými majiteli / majitelkami lékárničky na doma i na cesty nebo snad celé profesionální sady všech 38 esencí, případně si chcete namíchat “jen” kombinaci pro jednotlivá znamení slunečního horoskopu, využijete jedné ze dvou verzí:

Směs jednodruhových esencí: Do míchací lahvičky (30ml) nakapat vždy 2 kapky od každé jednodruhové esence do lahvičky se lžičkou čistého alkoholu a dolít čistou pramenitou či převařenou a vychlazenou vodou. V tomto případě Dr. Bach uvádí, že by nemělo být obtížné vybrat cca 3, (resp. po edičních úpravách kombinaci maximálně 6 esencí), Dr. Krämer doporučuje 3-5.

Krizová esence v kombinaci s jinými jednodruhovými esencemi: Do míchací lahvičky (30ml) se lžičkou čistého alkoholu nakapat vždy 2 kapky od každé jednodruhové esence a 4 kapky krizové esence a dolít čistou pramenitou či převařenou a vychlazenou vodou.

Pokud si zakoupíte některou se směsí Bachových esencí, je doporučené užívání uvedeno přímo na etiketě. Obvykle jsou to ale cca 4 kapky čtyřikrát denně přímo na jazyk (pozor – nedotýkejte se kapátkem úst) nebo do skleničky vody  –  a pomalu upíjet.

Dalšími možnostmi užívání jsou: potírání esencí postiženého místa, příprava zábalů, vmíchání esencí do mastí a krémů. Pokud se o nich chcete dozvědět více, jste srdečně zváni buď na informativní podvečerní setkání, z nějž si odnesete i svou jedinečnou směs nebo na Intenzivní dvoudenní seminář.

Samozřejmě můžete využít naší PORADNY a nechat si připravit individuální směs přesně pro Vás.

Vnitřně i vnějšně. Víte jak?

Cílem Dr. Bacha bylo, aby systém léčení Bachovými květovými esencemi byl opravdu jednoduchý a srozumitelný pro každého. Jeho přáním bylo, aby mohly být květové esence využívány doslova v KAŽDÉ domácnosti.

Proto, aby bylo užívání Bachových květových esencí jednoduché a účinné, zvolil Dr. Bach vnitřní užití v podobě kapek.

Tedy nejjednodušší systém, jak může ENERGIE každé rostliny začít dělat svou harmonizující “práci”.

KRIZOVOU ESENCI, kterou užíváme v případě akutních stavů, podáváme většinou po 4 kapkách, přímo na jazyk nebo také do sklenice vody, ze které průběžně upíjíme.  Užíváme ji podle potřeby (klidně i několikrát za hodinu) až do odeznění nepříjemných stavů.

DLOUHODOBĚJŠÍ UŽÍVÁNÍ “Bachovek” je snadné – z namíchané lahvičky “Pro Tebe” si jednoduše nakapeme cca 4 kapky, buď přímo na jazyk nebo do skleničky s vodou a pomalu upíjíme. Toto užívání, které je velice příjemné a opakujeme ho dle potřeby, minimálně však 4x za den. Namíchaná 30ml lahvička vás bude provázet a “pracovat” pro vás, zhruba tři týdny až jeden měsíc.

Slyšeli jste, že “Bachovky” lze užívat i VNĚJŠNĚ? Stejně jak jednoduchý je vnitřní systém užití, tak snadné je i vnější užívání.

Esencemi můžeme buď potírat postižená místa, nebo připravit i zábal z esencí. Jednotlivé esence nebo skupiny se dají přidávat do krémů (ne do mastí nebo olejů).

Jen je dobré vědět, kde na těle se která zóna konkrétní esence nachází.

Vnějšně se esence užívají především pro akutní zásah, můžeme s nimi ale pracovat i dlouhodobě – využít je v běžné péči o naše tělo (například na zmírnění ekzémů, či na lámavost nehtů nebo jako podporu hojení ran).

Jste už připraveni Bachovy květové esence použít a využít ke svému plnému ZDRAVÍ?

Můžete si nechat připravit Vaši jedinečnou směs Bachových květů – nejen pro přítomný okamžik, ale i  jako průvodce osobního rozvoje nebo pomocníka při zpracování dlouhodobých potíží – naše PORADNA je tu i pro VÁS:

Ráda se s Vámi potkám osobně v Tichém prostoru v Mukařově, nebo můžete využít online poradenství, při kterém s Vámi vaši individuální směs sestavím buď při telefonickém nebo video-hovoru. Lucie

Neznáte systém tělních zón podle Dr. Krämera – následovníka Dr. Bacha, s nímž pracují terapeutky ve více než 10 zemích světa?
Přihlaste se na příští rok včas… 

Krizová esence je nejznámější a nejvíce používanou směsovou esencí. Byla namíchána přímo Dr. Bachem a bez jakýchkoliv změn (přibyly pouze různé formy zpracování – od bezalkoholové verze krizovky ve formě perel či na bázi rostlinného glycerinu, přes krém či bonbóny). stejně tak existuje několik používaných označení – názvů – například Rescue Remedy či Originál od Dr. Bacha).

Bach ji namíchal pro akutní případy, náhlé situace, které nás překvapují v každodenním životě a způsobují nám emocionální újmu či dokonce šok. A pro zajímavost: Nejprve byla sestavena pouze ze tří esencí (9 – bílá lesní réva; 18 – netýkavka žláznatá; 26 – devaterník penízkovitý), druhé dvě (6 – slíva třešňová; 29 – snědek okoličnatý) Bach doplnil až po jejich objevení.

Je vhodná nejen pro nás dospělé, ale i pro děti, našla si své místo i v porodnictví, používá se ve zvířecí říši.
Často se používá jako “jedna” esence i pří míchání individuálních směsí, ale samozřejmě i obráceně – každá z obsažených esencí má široké uplatnění i jako samostatná monokomponentní esence. Proto je kromě samostatného prodeje krizovka zařazena i do lékárničky Energie rostlin a samozřejmě je i nedílou součástí celého setu Bachových esencí (set obsahuje kromě 38 jednodruhových lahviček i dvě lahvičky krizové esence). Zařazena je i v kombinacích pro jednotlivá znamení, neboť je to opravdu úžasný každodenní pomocník.

Pokud se o nich chcete dozvědět více, jste srdečně zváni buď na informativní podvečerní setkání, z nějž si odnesete i svou jedinečnou směs nebo na základní jednodenní seminář. Využít můžete také naší PORADNY (online nebo v rámci osobního setkání).

Energie rostlin nabízí nejen prodej, poradnu, ale i vzdělávací semináře (a webináře) či různá setkání – přednášky.

Cílem odpoledních či večerních setkání – Povídání o Bachových esencích od Bodamského jezera nebo Odpoledního informačního semináře PRO TEBE – je seznámení účastníků s Bachovými esencemi jako takovými, se sortimentem Energie rostlin, s alternativami jejich využití a v neposlední řadě nabídka individuálního poradenství.

Cílem dvoudenního intenzivního semináře jehož cílem je hlubší informovanost o přístupu Dr. Bacha, pochopení a srovnání různých přístupů k využívání Bachových esencí, seznámení se s teorií Dr. Damiana a vhled do systému Dr. Kraemera a jeho německého Institutu. Tento seminář je určen pro každého, kdo se rozhodne pro individuální míchání pro sebe i své okolí.

Na tento jednodenní seminář navazuje pak workshop, který prohlubuje a upevňuje znalosti z jednodenního nebo dvoudenního základního semináře, vysvětluje dopodrobna postupnou práci s tabulkou D. Kraemera, která mapuje nejen aktuální stav, ale i postupné změny.

Cílem celodenního semináře Bachovy esence II. Zóny lidského těla je pochopení využívání jednotlivých esencí na základě reakcí jednotlivých tělních zón člověka – podle Německého Institutu Nových terapií D. Kraemera.

Cílem celodenního semináře Bachovy esence II: – minerály a éterické oleje je další prohloubení znalostí komplexního přístupu Dr. Kraemera – tentokrát práce s minerály a éterickými oleji, které k jednotlivým esencím patří.

Průběžně doplňujeme další moduly – vše můžete sledovat v sekci SEMINÁŘŮ.

Semináře  se konají vždy v Tichém prostoru v Mukařově, odpolední či večerní setkání pak tamtéž nebo i na různých místech – informace seženete přímo na stránce semináře nebo v našich Novinkách či našem KALENDÁŘI.

Cílem Intenzivního dboudenního seminářeZákladního dvoudenního semináře Hanky Fuhrmannové (jediný nabízený externí seminář) je zvnitřnění komplexního systému rozřazení esencí na vnější a vnitřní Dr. Dietmara Kraemera a s celým procesem míchání individuálních směsí. Je určený jak pro úplné začátečníky, tak ale i pro ty, kteří již s Bachovkami pracují, chtějí si však své dovednosti rozšířit právě o znalost tohoto jedinečného systému. Jeho součástí je totiž i velmi praktický dotazník, který přesně určuje kombinace na základě jednoduchých odpovědí.

Dr. Bach rostliny postupně zkoumal a následně rozdělil do několika skupin podle jejich působení.

Hned v úvodu své praxe Bach zjistil, že existuje 12 význačných negativních stavů mysli:

 1. Strach
 2. Děs
 3. Duševní trýzeň nebo starost
 4. Nerozhodnost
 5. Lhostejnost nebo znuděnost
 6. Pochybnost nebo skleslost
 7. Přílišné znepokojení
 8. Slabost
 9. Nedůvěra v sebe
 10. Netrpělivost
 11. Přílišné nadšení
 12. Pýcha nebo rezervovanost

Těmto negativním stavům odpovídá 12 léčitelů – obsažených v jeho prvním díle.

Ve svém díle HEAL THYSELF (Uzdrav se sám) uvedl to, co sám považoval za 7 základních a skutečných nemocí člověka: pýchu, krutost, nenávist, sebelásku, neznalost, nestabilitu a chtivost.

Následně rozpracoval 7 základních postojů a k nim přiřadil všech 38 esencí:

 1. Strach (2 – Aspen – topol osika; 6 – Cherry plum – slíva třešňová; 20 – Mimulus – kejklířka skvrnitá; 25 – Red chestnut – červený kaštan; 26 – Rock Rose – devaterník penízkovitý)
 2. Nejistota (5 – Cerato – rožec; 12 – Gentian – hořec podzimní; 13 – Gorse – hlodaš evropský; 17 – Hornbeam – habr obecný; 28 – Scleranthus – chmerek roční; 36 – Wild oat – sveřep větevnatý)
 3. Nedostatečný zájem o současné okolnosti (7 – Chestnut bud – jírovec maďal pupen; 9 – Clematis – bílá lesní réva; 16 – Honeysuckle – zimolez kozí list;  21 – Mustard – hořcice polní; 23 – Olive – oliva; 35 – White chestnut – kaštan bílý;  37 – Wild rose – planá šípková růže)
 4. Osamělost (14 – Heather – vřes obecný; 18 – Impatiens – netýkavka žláznatá; 34 – Water violet – žebratka bahenní)
 5. Přecitlivělost na vlivy a ideály (k lidem i myšlenkám) (1 – Agrimony – řepík lékařský; 4 – Centaury – zeměžluč lékařská;  15 – Holly – cesmína ostrolistá; 33 – Walnut – ořešák královský / vlašský ořech )
 6. Deprese či zoufalství (10 – Crab apple – plané jablko; 11 – Elm – jilm štíhlý; 19 – Larch – modřín opadavý; 22 – Oak – dub letní; 24 – Pine – borovice lesní;  29 – Star of Bethlehem – snědek okoličnatý; 30 – Sweet Chestnut – kaštanovník setý / kaštan jedlý;  38 – Willow – vrba žlutá)
 7. Přílišná starost o blaho druhých (3 – Beech – buk lesní; 8 – Chicory – čekanka obecná; 27 – Rock water – voda z léčivých pramenů; 31 – Vervain – sporýš lékařský; 32 – Vine – vinná réva)

Pokud se o nich chcete dozvědět více, jste srdečně zváni buď na informativní podvečerní setkání, z nějž si odnesete i svou jedinečnou směs nebo na základní jednodenní seminář. Využít můžete také naší PORADNY (online nebo v rámci osobního setkání).

Hned prvních 12 léčitelů objevených Dr. Bachem bylo popspáno jako dvanáct charakterových typů jedinců. Jednotlivé typy pak Petr Damian po konzultaci s ním dále zkoumal a přiřadil k jednotlivým znamením zvěrokruhu a dále sepsal dílo o vztazích nativního horoskopu a jednotlivých Bachovek.
Protože těchto prvních 12 léčitelů zpracovává naše charakterové vlastnosti, se kterými přicházíme na svět, je i užívání konkrétních květových esencí velmi účinné.

Více se dočtete na stránce věnované popisu celé problematiky i jednotlivých znamení.

Pokud se chcete dozvědět více, jste srdečně zváni buď na informativní podvečerní setkání, z nějž si odnesete i svou jedinečnou směs nebo na základní jednodenní seminář. Využít můžete také naší PORADNY (online nebo v rámci osobního setkání).

Bachovy květové esence působí velmi dobře i na strachy, kterými často trpíváme.
Které to jsou? Můžete se podívat do našich produktů, kde strach najdete jako jeden ze sedmi negativních emočních stavů, které Dr. Bach popsal, nebo se jen v krátkosti začíst dále:

2 – Aspen – topol osika – pomáhá při zpracování neurčitých strachů (esence SENZIBILITY)
6 – Cherry plum – slíva třešňová – pomáhá, pokud se nám v hlavě honí myšlenky, které nám způsobují “strach až k zbláznění” (esence VYROVNANOSTI)
20 – Mimulus – kejklířka skvrnitá – pomáhá při zpracování obav či strachů, které jsem schopni pojmenovat (esence STATEČNOSTI)
25 – Red chestnut – červený kaštan – pomáhá, pokud máme strach o jiné osoby (esence DŮVĚRY)
26 – Rock rose – devaterník penízkovitý – pomáhá, pokud trpíme děsy či panickými ataky (esence ODVAHY)

… a nezapomeňte, že je dobré jejich účinek podpořit také 19 – Larch – modřínem, který dodává sebedůvěru a zlepšuje sociální komunikaci.

Pokud si přece jen nejste jistí, kterou z těchto esencí použít, napište nám. Rádi Vám s výběrem pomůžeme 🙂

Pokud se chcete o Bachovkách dozvědět více, jste srdečně zváni buď na informativní podvečerní setkání, z nějž si odnesete i svou jedinečnou směs nebo na základní jednodenní seminář. Využít můžete také naší PORADNY (online nebo v rámci osobního setkání).

Špatně se Vám usíná? Budíte se v noci a ráno jste jako praštění a unavení? Vyzkoušejte směs Bachových esencí Dobrou noc a klidné sny.
Bachovy esence dokáží pomoci i v případě, že máme potíže se spánkem.

Někdo bývá večer tak unavený, že mu právě únava brání v usínání, jinému se v hlavě honí tisíce myšlenek a úkolů – zkrátka nemůže vypnout a zklidnit se. Osvědčené rady jako vypití sklenice teplého mléka s medem, meduňkového čaje atd často nepomáhají.
Směs na Dobrou noc je dobré kapat ještě v kombinaci s krizovou esencí.
Jak? Po příchodu domů 5 kapek krizové esence do sklenice s vodou či přímo do úst, před večeří 3-5 kapek směsi na Dobrou noc a 3-5 kapek krizovky, těsně před spaním pak 5 kapek směsi na Dobrou noc.
A pokud se v noci budíte, je fajn si postavit skleničku s vodou a s 3 kapkami krizovky i směsi na Dobrou noc “v jednom”.

Samozřejmě můžete využít naší PORADNY a nechat si připravit individuální směs přesně pro Vás.

Pro celkové zklidnění můžete zavítat i na některý z našich meditačních pondělních večerů v Tichém prostoru v Mukařově u Říčan, kde možná objevíte i Vaši cestu k vnitřnímu klidu a harmonii.

Ano, Bachovy květové esence jsou velmi dobrými pomocníky nejen u dospělých, ale i u dětí a zvířat.
Dokonce bych řekla, že u dětí fungují ještě lépe a rychleji než u dospělých. Děti totiž nemají konkrétní potíže ještě tak zvnitřněné a obvykle ještě nestihli navrstvit mnohé na sebe a vytvořit z toho všeho dlouhodobě používaný vzorec – chování či emocionálního prožívání.

Bachovky jsou čistě přírodní produkt, kterým se nelze předávkovat, který nemůže nijak uškodit. Konkrétní užitá esence buď harmonizuje nějakou nerovnováhu, nebo pouze tělem projde bez účinku (což se může stát při nevhodné volbě esence či špatné diagnostice obtíží).

Pokud nevyužijete poradenství pro získání individuální esence, můžete vyzkoušet například velmi oblíbenou směs Veselá škola, která harmonizuje chování dětí ve školním prostředí, ve školce či doma a podporuje schopnost se soustředit a učit se.

Esence ale obsahují alkohol. Jsou pro děti opravdu bezpečné?
Přestože esence obsahují i cca 27% alkoholu, po namíchání dochází k ředění jen na několik procent a při užívání 3-5 kapiček již naředěné esence několikrát denně je množství požitého alkoholu je již zcela nepatrné a nemůže dítě nijak ohrozit.

Na trh se nám podařilo přivézt i směsové esence bez alkoholu, kdy je mateční esence dále stabilizována cukerným sirupem a také doředěna pramenitou vodou. Tyto esence je ale třeba spotřebovat cca do 3-4 týdnů po otevření a pro jistotu doporučuji je uchovávat v chladu – v lednici.

Pokud se chcete o Bachovkách dozvědět více, jste srdečně zváni buď na informativní podvečerní setkání, z nějž si odnesete i svou jedinečnou směs nebo na základní jednodenní seminář. Využít můžete také naší PORADNY (online nebo v rámci osobního setkání).

Chcete, aby Vám děti vyrostly v radosti?

Stíny, strachy, strašáci pod postelí nebo ve skříni, únava, špatné sny, nespavost, zhoršená pozornost…  za většinou těchto potíží jsou EMOCE a jejich nerovnováha. Emoční NEROVNOVÁHU prožíváme někdy všichni, i naše DĚTI. Někdy se nám může zdát, že jsou to “jen” malé dětské starosti, ale opak může být pravdou. Děti prožívají a zažívají své emoce daleko silněji než my “dospěláci”.

Stejně tak, s jak velkou intenzitou děti prožívají vše kolem, tak se stejně velkou silou a intenzitou jsou schopny své emoce UZDRAVIT. Dětská duše je nezatížená, neposkvrněná a čistá natolik, aby byla schopna přijmout systém přírodního léčení Bachovými květovými esencemi, který její emoce uvede do ROVNOVÁHY.

KRIZOVÁ ESENCE je nejznámější používanou směsí určenou pro akutní případy a náhlé situace. Pro děti ji lze použít ve formě pastilek nebo perliček na bázi sacharózy, které neobsahují alkohol.  “Krizovky” pomohou dětem i vnějšně – můžeme jimi potřít štípance drobné odřeniny a oděrky.

NA NOČNÍ STRACHY je také směs esencí, která pomáhá zahnat strachy a noční můry malým i velkým . Směs podporuje snadné usínání a klidný spánek po celou noc – je zcela BEZ ALKOHOLU.

NOVÝ KOLEKTIV S ÚSMĚVEM je směs, která napomáhá malinkým, ale i větším dětem s adaptací na nové prostředí, na nové kamarády a je také zcela BEZ ALKOHOLU.

SNADNÉ UČENÍ I ZKOUŠKY je směs esencí, která pomůže každému v období zkoušek, potřeby učení, soustředění myšlenek a celkovému uvolnění napětí. Utlumí také pocity ostychu. I tahle směs je BEZ ALKOHOLU – jako konzervant slouží opět třešňový sirup.

VESELÁ ŠKOLA je směsí esencí sestavených pro podporu učení, lepší soustředění na učivo, harmonii a uvolnění při zkouškách nebo při poklidném začlenění dětí do kolektivu.

Samozřejmě je i pro děti tou nejlepší cestou INDIVIDUÁLNÍ SMĚS… Naše PORADNA je tu pro VÁS!

Ráda se s Vámi potkám osobně v Tichém prostoru v Mukařově, nebo můžete využít online poradenství, při kterém s Vámi vaši individuální směs sestavím buď při telefonickém nebo video-hovoru. Lucie

I v těhotenství je fajn Bachovky používat. Protože nemají žádné vedlejší  účinky a jsou zcela přírodní, nemohou jakkoliv uškodit ani matce, ani plodu.
v období těhotenství bývají budoucí maminky často více emocionální něž obvykle, mívají obavy z průběhu těhotenství, ranních nevolností, bojí se o zdraví miminka, často i porodu a vlastně všeho neznámého, co je s narozením dítěte spojené.

Právě pro takovéto stavy mysli jsou směsi Bachových esencí velmi účinné a nelze nic jiného, než doporučit návštěvu či konzultaci a přípravu vhodné individuální kombinace. Samozřejmě zavolat či napsat můžete i k nám – konzultace může probíhat i “na dálku”, neboť ucelený systém, který používáme, určí jednotlivé esence pomocí dotazníku a následné kratší telefonické konzultace. Základní kombinací – prevencí – jsou: Walnut + Larch + krizovka + esence odpovídající našemu znamení horoskopu (postavení slunce, případně měsíce).

Pokud se týká porodu jako takového a prvních okamžiků po porodu, je dobré mít při sobě alespoň krizovou – záchrannou esenci (rescue remedy) Dr. Bacha, která uvolňuje a harmonizuje napětí, vnímání bolesti i strachů v těchto okamžicích.

Také při prvním přikládání kojence k prsu je dobré si prs potřít krizovkou, neboť tak můžeme podpořit i harmonizaci pocitů miminka, které čerstvě přišlo na svět.

K podpoře kojení jsou pak velmi užitečné esence: krizovka, Walnut a Mimulus.

Ano, Bachovy esence jsou vhodné i pro naše domácí mazlíčky.
Na strachy působí jednak krizovka, jednak další esence na harmonizaci různých forem strachů jako například: 2 – Aspen topol osika) – esence SENSIBILITY harmonizující nejasné strachy,  20 – Mimulus (kejklířka skvrnitá) – esence STATEČNOSTI harmonizující konkrétní strachy (strach z konkrétní situace, věci…) a  26 – Rock Rose (devaterník penízkovitý) – esence ODVAHY harmonizující panické ataky.

V naší nabídce najdete i speciální již namíchanou směs Na strachy a sebedůvěru – pro psy a kočky nebo pro koně (pro ty je směs vhodná především při změnách majitele, stáda, převozu atd) a tutéž recepturu si můžete pro své mazlíčky koupit i v podobě sacharózových perliček BEZ ALKOHOLU (pro kočky do tlamičky nebo do mističky jsou opravdu fajn).

V případě dlouhodobějších obtíží je samozřejmě možné sestavit individuální směs také pro ně.

V naší nabídce seminářů nabízíme i seminář určený pro využívání Bachovek především pro zvířata. Sledujte naší rubriku SEMINÁŘŮ. Těšíme se na vás! Lucie a Milča

Zkrátka pro Vaše pohodlí a k tomu prakticky, ekologicky, udržitelně!

Plechové pocínované dózy na 50g pastilek se nám v tomto provedení podařilo sehnat u italského partnera a jsou tedy:
 • Z EU – žádný (tak často obvyklý) dovoz z Číny.
 • Mají atesty pro plnění potravinami, jsou zcela netoxické (splňují zákonné požadavky pro styk s potravinami dle nařízení EU).
 • Tento materiál je ekologický a šetrný k životnímu prostředí, vhodný pro další recyklaci.
 • Snadno Vaše pastilky ochrání: jsou lehoučké, praktické a znovu použitelné.
 • Každou z nich pro Vás držíme v ruce a plníme, polepujeme i uzavíráme ochrannými kolečky, tedy i kontrolujeme!
 • A pokud jí už máte, seženete u nás i náhradní ECO balení v papírovém sáčku se 100 g (tedy dózu naplníte snadno ještě minimálně dvakrát a samozřejmě levněji a opravdu šetrně k životnímu prostředí).
Papírové znovu uzavíratelné ECO sáčky jsou:
 • Vyrobené v ČR z hnědého recyklovaného kraft papíru a KOMPOSTOVATELNÉ.
 • Snadno uzavíratelné díky ZIP uzávěru.
 • Určené pro uchovávání potravin (splňují zákonné požadavky pro styk s potravinami dle nařízení EU).
 • Svým obsahem umožňují opětovné naplnění plechové krabičky (dvakrát).
 • Každý sáček plníme s láskou a děkujeme, že volíte ECO verzi 🙂

Jukněte – o těchto zde píšeme :):
Krizové / záchranné pastilky v praktické krabičce vhodné i na cesty (50g)

Náhradní balení krizových pastilek v ECO papírovém sáčku (100g)

Chybí vám směr?

“Zdraví je naším dědictvím, naším právem. Je to kompletní jednota mezi duší, myslí a tělem. A není to žádný těžce dosažitelný ideál, ale právě naopak tak jednoduchý a přirozený, že mnoho z nás ho jednoduše přehlíží.” Dr. Edward Bach

Ano, Bachovy květové esence ošetřují individualitu člověka, jeho emocionální postoje a prožitky, jeho existenční potenciál.

Konflikt mezi duší a myslí je velice často příčinou ztráty našeho životního směřování, nejasností našich cílů nebo životní cesty. Nemusíme být fyzicky nemocní, abychom tento rozpor rozpoznali.

Právě v těchto životních situacích, obdobích naší nerozhodnosti či nejistoty jsou Bachovy květové esence neocenitelným přínosem, kdy dokážou nastolit vnitřní emocionální rovnováhu a “dopřejí” nám potřebný klid a nadhled pro naše rozhodnutí, stanovení našich cílů nebo životního směru.

Nemusíme zažívat nepříjemné a vypjaté emoce, abychom před sebou viděli jasný životní směr.

A po kterých Bachovkách sáhnout konkrétně? Především Walnut, Wild Oat… nechte si sestavit Vaši osobní směs

Využijte naší PORADNY a nechte si sestavit Vaši směs na míru.

Ráda se s Vámi potkám osobně v Tichém prostoru v Mukařově, nebo můžete využít online poradenství, při kterém s Vámi vaši individuální směs sestavím buď při telefonickém nebo video-hovoru. Lucie

Chcete se o Bachových esencích dozvědět víc? Vyberte si z našich odpoledních povídání nebo seminářů na: https://www.energierostlin.cz/kategorie-produktu/seminar-kurz-pouzivani-bachovych-kvetovych-esenci/