EDWARD BACH (24.9.1886 – 27.11.1936) byl bakteriolog a homeopat.

Chtěl a také vystudoval, ač syn továrníka, medicínu, kterou ukončil v roce 1914 s lékařským diplomem z Londýna. Po smrti jeho první ženy na záškrt sám podstoupil vážnou operaci poté, co zkolaboval na základě vnitřního krvácení. V té době mu dle diagnóz lékařů zbývalo pouze pár měsíců života, avšak jeho poslání předat lidem mnoho nepoznaných informací o léčivém potenciálu přírody mu pomohlo překonat jeho zdravotní strasti.

Po lékařské praxi jako patolog a bakteriolog v roce 1919 nastoupil do homeopatické nemocnice, kde se seznámil s Hahnemannovým Organonem, na jehož základě vytvořil prvních 7 skupin očkovacích homeopatických látek, přičemž každá jednotlivá bakteriologická skupina byla definována osobnostními kvalitami individuality člověka a následně této charakterizované skupině byla přiřazena jedna nosoda podávaná orálně. (Nosoda je izopatický lék vytvořený z produktu nějaké konkrétní nemoci podávaný v nepatrných dávkách tak, aby danou nemoc vyléčil.)

Následně však zaměřil svoji práci a výzkum na psychiku, postoje a nálady. Od roku 1930 působil již na venkově, kde hledal další léčebné prostředky. Propojoval vibrace rostlin s projevy chovaní a náladami jednotlivce a svým pozorováním a pokusy zjistil, jak je možné tyto výkyvy korigovat.

Jeho dílo z téhož roku nese jméno UZDRAV SE. Zcela nekonvenčním způsobem té doby popisuje příčiny nemoci. Proklamoval návrat k přírodě a jednoduchosti navzdory šířící se technice a vědě.
V roce 1932 vyšlo jeho další pojednání OSVOBOĎ SE, kde se snažil podat srozumitelný návod k pochopení smyslu života a v životních těžkostech rozpoznává hlubší chápání vlastního duchovního bytí.
Následovala publikace DVANÁCT LÉČITELŮ, v níž rozebral působení jednotlivých květů a z nich vyrobených esencí souvisejících s emočním ztotožňováním jednotlivce.

Po roce 1934 jeho senzitivita dosahovala takových kvalit, že pokud položil svůj jazyk na jakoukoliv rostlinu, rozpoznal skrze vibrační a energetický potenciál rostliny symptomy, které lze touto rostlinou regulovat a nastolit tak skrze ni rovnováhu v nitru jedince.

V roce 1936 na sklonku života považoval své dílo za dokončené a sdělil následující: Odstranění nemoci jde ruku v ruce s uvědoměním si nezaměnitelných zákonů UNIVERSA. Pokud budou tyto dodržovány, bude všem dopřána božská harmonie a zdraví.

V den svých 50. narozenin řekl následující:
Má práce byla napsána, zveřejněna a rozdána proto, aby si lidé jako Vy sami mohli pomoci v nemoci nebo aby si uchovali zdraví a sílu.

Bachovy květové esence nejsou nic jiného, než výtažky převážně z květů nejedovatých, planě rostoucích rostlin.
Ve všech případech se jedná o zcela přírodní a neškodné jednodruhové esence (výjimku tvoří směsová esence – krizová esence podle originální receptury Dr. Bacha a několik dalších směsových esencí, které lze dnes na trhu zakoupit – jako například Klid a vnitřní krása; 50+ žena i muž; Veselá škola či Dobrou noc a klidné sny).

Harmonizují emoce a tím nás stabilizují, zklidňují, uvolňují napětí, stres, strachy, úzkosti, zabraňují šoku, mírní paniku, traumata, hysterii, zkrátka všechny možné neadekvátní reakce způsobené ať již vnějšími či vnitřními vlivy.

Pokud se o nich chcete dozvědět více, jste srdečně zváni buď na informativní podvečerní setkání, z nějž si odnesete i svou jedinečnou směs nebo na základní jednodenní seminář.

K výrobě Bachových květových esencí je třeba nejprve velmi opatrně sebrat ve správný okamžik květy rostliny, zpracovat je na tzv. mateční esenci – a tu dále ředit přesně podle původního systému Dr. Bacha.

Z rostlin Bach sbíral květy v plné síle, nejlépe hned zrána ještě s trochou rosy, s malým kouskem stopky a případně i s mladými lístečky. Výjimkou je pak poupě kaštanu (Chestnut Bud), které je sbíráno těsně před tím, než vypučí lístky a Rock water (voda z léčivého pramene).

Mateční esenci (tinkturu) z prvních 12 rostlin získal Bach SLUNEČNÍ METODOU. Opatrně (bez doteku rukou, květy zpracovával přímo na místě sběru, tak, aby nedocházelo k přenosu či úbytku energie), vkládal jednotlivé sebrané květy rostlin do široké skleněné nádoby z poloviny naplněné pramenitou vodou tak, aby plavaly na hladině a celou ji pokryly.
Takto jsou zpracovávané esence: Agrimony (řepík lékařský), Centaury (zeměžluč), Cerato (rožec), Chicory (čekanka obecná), Clematis (bílá lesní réva), Gentian (hořec nahořklý), Gorse (hlodaš evropský), Heather (vřes obecný), Impatiens (netýkavka žláznatá), Mimulus (kejklířka skvrnitá), Oak (dub letní), Olive (oliva), Rock Rose (devaterník penízkovitý), Rock Water (voda z léčivých pramenů), Scleranthus (chmerek roční), Vervain (soprýš lékařský), Vine (vinná réva), Water Violet (žebratka bahenní), White Chestnut (kaštan bílý), Wild Oat (sveřep větevnatý).

Následně tuto nechával několik hodin stát ve slunečním žáru, scedil a 1:1 doplnil brandy, aby se esence zakonzervovala. Tyto lahve jsou také někdy nazývány zásobními lahvemi – obsahují tzv. mateční esenci.

Podíl této mateční esence je v případě výroby podle originální receptury Dr. Bacha cca 1,5 – 7% v každé lahvičce*, kterou si můžete koupit s označením konkrétní esence a která je určena buď k přímé konzumaci nebo k dalšímu ředění do směsové lahvičky (vždy několik kapek, které jsou pak opět doplněny vodou a brandy či jiným alkoholem, případně octem).

Tento postup je velmi podrobně popsán v jeho díle – 12 léčitelů.

Když Bach začal svých Dvanáct léčitelů rozšiřovat, přibyly do jeho sbírky i některé rostliny, které kvetou časně z jara. Protože síla slunečního svitu v tomto ročním období ještě není dostatečná a stabilní, vypracoval druhou metodu získávání mateční esence – METODU VAŘENÍM. Květy těchto rostlin jsou povařeny ½ hodiny v čiré pramenité vodě, opět scezeny a po vychladnutí naplněny do lahve spolu s brandy a pramenitou vodou. Takto jsou zpracovávány všechny ostatní esence: Aspen (topol osika), Beech (buk lesní), Cherry Plum (líva třešňová), Chestnut Bud (pupen jírovce maďalu), Crab Apple (plané jablko), Elm (jilm), Holly (cesmína ostrolistá), Honeysuckle (zimolez kozí list), Hornbeam (habr obecný), Larch (modřín opadavý), Mustard (hořčice polní), Pine (borovice lesní), Red Chestnut (kaštan červený), Star of Bethlehem (snědek okoličnatý), Sweet Chestnut (kaštan jedlý), Walnut (vlašský ořech), Wild Rose (planá šípková růže), Willow (vrba žlutá).

*Podíl mateční esence v květových esencích vyrobených v malé rodinné firmě v Německu a prodávaných na Českém trhu pod značkou Energie Rostlin je 1,5 – 7 % podle druhu. K této původní originální receptuře Dr. Bacha se tato malá firma “vrátila”.
Ostatní květové esence, které lze nejen na českém trhu koupit, jsou zpracovány metodou upravenou v pozdější době. Díky většímu ředění, které přibylo v procesu zpracování, obsahuje většina dostupných esencí cca 0,24 % – 0,4% mateční esence (tinktury), což také jejich výrobci na svých esencích uvádějí.

Pokud se o nich chcete dozvědět více, jste srdečně zváni buď na informativní podvečerní setkání, z nějž si odnesete i svou jedinečnou směs nebo na základní jednodenní seminář.

Na trhu najdete BIO Bachovky i “normální” Bachovky. Jaký je v nich rozdíl?

Naše alpské Bachovky Energie rostlin jsou pěstovány na BIO certifikovaných pozemcích, sbírány a dále zpracovávány v certifikovaném BIO provozu, který svůj certifikát každoročně obnovuje a je kontrolován.

Ovšem na to, abychom je také BIO mohli označit a prodávat, bychom museli (Energie rostlin) platit další roční poplatek za “prodej” a podrobovat se zpoplatněným kontrolám. Nechceme navyšovat ceny o poplatky za totéž: uzavřená skleněná lahvička s esencemi, tak jak k nám doputuje do certifikovaného prostoru dokonce schváleného pro jejich výrobu, nepotřebuje další “razítko”, že je stále ještě BIO… skleněná lahvička prostě je… a tak na ní lepíme etiketu bez loga BIO, ale na její kvalitě to rozhodně neubírá! Vždyť právě kvalita je to, čím se na trhu odlišujeme 🙂

Zkrátka s tímhle dalším zpoplatňováním prodeje ve jménu označení na etiketě tak úplně nesouhlasíme.

Stojíme za přírodou, naším domovem, dlouho jsem hledali, než jsme se rozhodli právě pro KVALITU těchto Bachových esencí, a tak k našim klientům přicházejí Bachovy esence Energie rostlin a my za nimi stojíme. Věříme, že je oceníte i Vy (a podle zpětných vazeb se tak děje), aniž bychom museli řešit platby orgánům vyšší moci, které by nás opravňovaly k označení BIO snad úplně všude.

Obecně platí, že Bachovy esence (aby mohly být označeny BIO) musí:
pocházet z květů rostlin rostoucích na BIO certifikovaných pozemcích
být zpracovány v BIO certifikovaném provozu
pro jejich  konzervaci musí být použit BIO alkohol
každá lahvička musí být pak řádně označena mezinárodním logem a číslem certifikace podle orgánu, který certifikaci udělil

a pak, bohužel, musí mít certifikaci BIO každý, kdo s nimi i jako prodejce přijde do styku  a chce je prodávat i ve velkoobchodním režimu… a samozřejmě: za používání BIO označení bez splnění všech výše uvedených podmínek hrozí osobě / společnosti poměrně zdatná pokuta…

takže: MY, Energie rostlin, jsme CO NEJKVALITNĚJŠÍ NEBIO

Bachovy květové esence harmonizují stavy naší mysli – naše emoce.

Tím nás stabilizují, zklidňují, uvolňují napětí, stres, strachy, úzkosti, zabraňují šoku, mírní paniku, traumata, hysterii, zkrátka všechny možné neadekvátní reakce způsobené ať již vnějšími či vnitřními vlivy.

Teorie Bachovy květové terapie je založena na pochopení skutečnosti, že všechny nemoci doprovází neharmonický stav mysli a že negativní duševní stav může být prvotní příčinou fyzické nemoci.

Bachovy květy jsou ve svém použití HOLISTICKÉ – léčí pacienta, nikoliv nemoc.

Způsob použití:
1. Preventivní prostředek – pro stav souladu duševního a duchovního stavu, navození stavu vnitřní rovnováhy a harmonie
2. Při jakémkoliv nesouladu na kauzální úrovni bytí – léčíme-li nejprve příčinu, Bachovky nám umožní tento nesoulad odstranit v jeho zdroji ještě dříve, než se projeví jako fyzická nemoc.
3. V okamžiku akutní nouze – viz např. Krizovka

Pokud se o nich chcete dozvědět více, jste srdečně zváni buď na informativní podvečerní setkání, z nějž si odnesete i svou jedinečnou směs nebo na intenzivní dvoudenní seminář. Využít můžete také naší PORADNY (online nebo v rámci osobního setkání).

Bachovy esence – jako zcela přírodní produkt – jsou vhodné jak pro lidi, tak pro zvířata.
Velmi často jsou vhodným doplňkem i pro malá miminka a ženy v těhotenství či v průběhu porodu (především krizová esence, kterou lze mimo jiné koupit i ve verzi bez alkoholu – v podobě malých perliček na bázi sacharózy).

Jsou bez lepku, bez cukru, vhodné pro celiaky, diabetiky i vegany.

Jejich užívání je zcela bezpečné, není možné se jimi předávkovat, nevyvolávají žádnou závislost, nežádoucí účinky ani alergie. Je možné je kombinovat se všemi dalšími způsoby léčení, neboť jsou klasifikovány jako běžná potravina (nikoliv jako doplněk stravy, jak se často mylně uvádí).

Alkohol v květových esencích obsažený, je v konečném užití obsažen v jednotlivých kapkách pouze ve stopovém množství, bez obav je tedylze podávat nejen dospělým, ale i dětem a zvířatům.

Pokud se o nich chcete dozvědět více, jste srdečně zváni buď na informativní podvečerní setkání, z nějž si odnesete i svou jedinečnou směs nebo na základní jednodenní seminář. Využít můžete také naší PORADNY (online nebo v rámci osobního setkání).

Bachovy květové esence je možné využívat různě.
Jednou z alternativ je nastudování konkrétních obtíží a k nim přiřazených esencí. Vzhledem k jejich počtu 38 je to poměrně složitý systém a pro někoho nemusí být jednoduché se v něm orientovat. Sám Bach se příliš nepřikláněl ke zkoumání vlastního obrazu, neboť považoval  náhled na sebe sama vždy za zkreslený – a již on sám doporučoval zvolit cestu poradce, který bude náš stav vyhodnocovat “zvnějšku”. Bach sám se vyslovil proti kyvadlu, náhodnému výběru atd…

Můžeme také zakoupit různé směsové esence, jejichž nevýhoda je, že jsou univerzální – tedy 100% nevystihují jedinečnost každého z nás, jejich užití je ale velmi praktické a i finančně nás příliš nezatíží. (Osobně jim přikládám ještě jednu velmi dobrou vlastnost -jsou “snadným a finančně nenáročným dárkem”, pokud chceme, aby se s Bachovkami někdo seznámil a vyzkoušel je. Snadno vyzkoušíme i my sami, jak na Bachovky reagujeme a zda jsme vůbec ve stavu, kdy jsme schopni dodržovat jejich pravidelné užívání – ani ta nejlépe sestavená individuální směs Bachových květů nám nic nepřinese, pokud se na ní pouze občas podíváme, jak stojí v naší kanceláři či doma na nočním stolku – Lucie)

Můžeme si pro každý případ pořídit alespoň krizovku a přidat si jí do dámské kabelky či přihrádky vozu (více o krizovce v otázce Krizová esence).

V neposlední řadě se nabízí komplexní řešení: můžeme vyhledat poradce a nechat si sestavit individuální esenci právě pro nás.

Tou poslední verzí je pak návštěva některého ze setkání či seminářů a pochopení a využití celého systému – práce s Bachovými esencemi podle Dr. Bacha, ale i například systému Dr. Kraemera, který jako jediný navazuje na výzkumy Dr. Bacha a zajišťuje tak kontinuitu i aktuálnost poznatků.

Pokud se o nich chcete dozvědět více, jste srdečně zváni konkrétně buď na informativní podvečerní setkání, z nějž si odnesete i svou jedinečnou směs nebo na intenzivní dvoudenní seminář. Využít můžete také naší PORADNY (online nebo v rámci osobního setkání).

Pokud si zakoupíte některou se směsí Bachových esencí, je doporučené užívání uvedeno přímo na etiketě. Obvykle jsou to ale 3 – 5 kapek čtyřikrát denně přímo na jazyk (pozor – nedotýkejte se kapátkem úst) nebo do skleničky vody  –  a pomalu upíjíme.

Tak zvanou KRIZOVKU či krizovou esenci – Originál od Dr. Bacha je možné užívat i každou hodinu či častěji – podle potřeby – až do odeznění nepříjemného stavu. Vždy 4 kapky krizové esence na jazyk nebo do skleničky vody  či vlažného čaje a opět pomalu upíjet.

Pokud máte umíchanou směs přímo pro Vás  nebo jste šťastnými majiteli / majitelkami lékárničky na doma i na cesty nebo snad celé profesionální sady všech 38 esencí, případně si chcete namíchat “jen” kombinaci pro jednotlivá znamení slunečního horoskopu, využijete jedné ze dvou verzí:
Krizová esence v kombinaci s jinými jednodruhovými esencemi: Do míchací lahvičky (30ml) se lžičkou čistého alkoholu nakapat vždy 2 kapky od každé jednodruhové esence a 4 kapky krizové esence a dolít čistou pramenitou či převařenou a vychlazenou vodou.
Směs jednodruhových esencí: Do míchací lahvičky (30ml) nakapat vždy 2 kapky od každé jednodruhové esence do lahvičky se lžičkou čistého alkoholu a dolít čistou pramenitou či převařenou a vychlazenou vodou. V tomto případě Dr. Bach doporučoval kombinaci maximálně 7 esencí, Dr. Krämer dokonce pouze 3-5.

Užívat 4x denně několik kapek (3 -5) na jazyk či do sklenice s vodou.

Dalšími možnostmi užívání jsou: potírání esencí postiženého místa, příprava zábalů, vmíchání esencí do mastí a krémů. Pokud se o nich chcete dozvědět více, jste srdečně zváni buď na informativní podvečerní setkání, z nějž si odnesete i svou jedinečnou směs nebo na intenzivní dvoudenní seminář.

Samozřejmě můžete využít naší PORADNY a nechat si připravit individuální směs přesně pro Vás.

Krizová esence je nejznámější a nejvíce používanou směsovou esencí. Byla namíchána přímo Dr. Bachem a bez jakýchkoliv změn (přibyly pouze různé formy zpracování – od bezalkoholové verze krizovky ve formě perel či na bázi rostlinného glycerinu, přes krém či bonbóny). stejně tak existuje několik používaných označení – názvů – například Rescue Remedy či Originál od Dr. Bacha).

Bach ji namíchal pro akutní případy, náhlé situace, které nás překvapují v každodenním životě a způsobují nám emocionální újmu či dokonce šok. A pro zajímavost: Nejprve byla sestavena pouze ze tří esencí (9 – bílá lesní réva; 18 – netýkavka žláznatá; 26 – devaterník penízkovitý), druhé dvě (6 – slíva třešňová; 29 – snědek okoličnatý) Bach doplnil až po jejich objevení.

Je vhodná nejen pro nás dospělé, ale i pro děti, našla si své místo i v porodnictví, používá se ve zvířecí říši.
Často se používá jako “jedna” esence i pří míchání individuálních směsí, ale samozřejmě i obráceně – každá z obsažených esencí má široké uplatnění i jako samostatná monokomponentní esence. Proto je kromě samostatného prodeje krizovka zařazena i do lékárničky Energie rostlin a samozřejmě je i nedílou součástí celého setu Bachových esencí (set obsahuje kromě 38 jednodruhových lahviček i dvě lahvičky krizové esence). Zařazena je i v kombinacích pro jednotlivá znamení, neboť je to opravdu úžasný každodenní pomocník.

Pokud se o nich chcete dozvědět více, jste srdečně zváni buď na informativní podvečerní setkání, z nějž si odnesete i svou jedinečnou směs nebo na základní jednodenní seminář. Využít můžete také naší PORADNY (online nebo v rámci osobního setkání).

Energie rostlin nabízí nejen prodej, poradnu, ale i vzdělávací semináře (a webináře) či různá setkání – přednášky.

Cílem odpoledních či večerních setkání – Povídání o Bachových esencích od Bodamského jezera nebo Odpoledního informačního semináře PRO TEBE – je seznámení účastníků s Bachovými esencemi jako takovými, se sortimentem Energie rostlin, s alternativami jejich využití a v neposlední řadě nabídka individuálního poradenství.

Cílem dvoudenního intenzivního semináře jehož cílem je hlubší informovanost o přístupu Dr. Bacha, pochopení a srovnání různých přístupů k využívání Bachových esencí, seznámení se s teorií Dr. Damiana a vhled do systému Dr. Kraemera a jeho německého Institutu. Tento seminář je určen pro každého, kdo se rozhodne pro individuální míchání pro sebe i své okolí.

Na tento jednodenní seminář navazuje pak workshop, který prohlubuje a upevňuje znalosti z jednodenního nebo dvoudenního základního semináře, vysvětluje dopodrobna postupnou práci s tabulkou D. Kraemera, která mapuje nejen aktuální stav, ale i postupné změny.

Cílem celodenního semináře Bachovy esence II. Zóny lidského těla je pochopení využívání jednotlivých esencí na základě reakcí jednotlivých tělních zón člověka – podle Německého Institutu Nových terapií D. Kraemera.

Cílem celodenního semináře Bachovy esence II: – minerály a éterické oleje je další prohloubení znalostí komplexního přístupu Dr. Kraemera – tentokrát práce s minerály a éterickými oleji, které k jednotlivým esencím patří.

Průběžně doplňujeme další moduly – vše můžete sledovat v sekci SEMINÁŘŮ.

Semináře  se konají vždy v Tichém prostoru v Mukařově, odpolední či večerní setkání pak tamtéž nebo i na různých místech – informace seženete přímo na stránce semináře nebo v našich Novinkách či našem KALENDÁŘI.

Cílem Intenzivního dboudenního seminářeZákladního dvoudenního semináře Hanky Fuhrmannové (jediný nabízený externí seminář) je zvnitřnění komplexního systému rozřazení esencí na vnější a vnitřní Dr. Dietmara Kraemera a s celým procesem míchání individuálních směsí. Je určený jak pro úplné začátečníky, tak ale i pro ty, kteří již s Bachovkami pracují, chtějí si však své dovednosti rozšířit právě o znalost tohoto jedinečného systému. Jeho součástí je totiž i velmi praktický dotazník, který přesně určuje kombinace na základě jednoduchých odpovědí.

Dr. Bach rostliny postupně zkoumal a následně rozdělil do několika skupin podle jejich působení.

Hned v úvodu své praxe Bach zjistil, že existuje 12 význačných negativních stavů mysli:

 1. Strach
 2. Děs
 3. Duševní trýzeň nebo starost
 4. Nerozhodnost
 5. Lhostejnost nebo znuděnost
 6. Pochybnost nebo skleslost
 7. Přílišné znepokojení
 8. Slabost
 9. Nedůvěra v sebe
 10. Netrpělivost
 11. Přílišné nadšení
 12. Pýcha nebo rezervovanost

Těmto negativním stavům odpovídá 12 léčitelů – obsažených v jeho prvním díle.

Ve svém díle HEAL THYSELF (Uzdrav se sám) uvedl to, co sám považoval za 7 základních a skutečných nemocí člověka: pýchu, krutost, nenávist, sebelásku, neznalost, nestabilitu a chtivost.

Následně rozpracoval 7 základních postojů a k nim přiřadil všech 38 esencí:

 1. Strach (2 – Aspen – topol osika; 6 – Cherry plum – slíva třešňová; 20 – Mimulus – kejklířka skvrnitá; 25 – Red chestnut – červený kaštan; 26 – Rock Rose – devaterník penízkovitý)
 2. Nejistota (5 – Cerato – rožec; 12 – Gentian – hořec podzimní; 13 – Gorse – hlodaš evropský; 17 – Hornbeam – habr obecný; 28 – Scleranthus – chmerek roční; 36 – Wild oat – sveřep větevnatý)
 3. Nedostatečný zájem o současné okolnosti (7 – Chestnut bud – jírovec maďal pupen; 9 – Clematis – bílá lesní réva; 16 – Honeysuckle – zimolez kozí list;  21 – Mustard – hořcice polní; 23 – Olive – oliva; 35 – White chestnut – kaštan bílý;  37 – Wild rose – planá šípková růže)
 4. Osamělost (14 – Heather – vřes obecný; 18 – Impatiens – netýkavka žláznatá; 34 – Water violet – žebratka bahenní)
 5. Přecitlivělost na vlivy a ideály (k lidem i myšlenkám) (1 – Agrimony – řepík lékařský; 4 – Centaury – zeměžluč lékařská;  15 – Holly – cesmína ostrolistá; 33 – Walnut – ořešák královský / vlašský ořech )
 6. Deprese či zoufalství (10 – Crab apple – plané jablko; 11 – Elm – jilm štíhlý; 19 – Larch – modřín opadavý; 22 – Oak – dub letní; 24 – Pine – borovice lesní;  29 – Star of Bethlehem – snědek okoličnatý; 30 – Sweet Chestnut – kaštanovník setý / kaštan jedlý;  38 – Willow – vrba žlutá)
 7. Přílišná starost o blaho druhých (3 – Beech – buk lesní; 8 – Chicory – čekanka obecná; 27 – Rock water – voda z léčivých pramenů; 31 – Vervain – sporýš lékařský; 32 – Vine – vinná réva)

Pokud se o nich chcete dozvědět více, jste srdečně zváni buď na informativní podvečerní setkání, z nějž si odnesete i svou jedinečnou směs nebo na základní jednodenní seminář. Využít můžete také naší PORADNY (online nebo v rámci osobního setkání).

Hned prvních 12 léčitelů objevených Dr. Bachem bylo popspáno jako dvanáct charakterových typů jedinců. Jednotlivé typy pak Petr Damian po konzultaci s ním dále zkoumal a přiřadil k jednotlivým znamením zvěrokruhu a dále sepsal dílo o vztazích nativního horoskopu a jednotlivých Bachovek.
Protože těchto prvních 12 léčitelů zpracovává naše charakterové vlastnosti, se kterými přicházíme na svět, je i užívání konkrétních květových esencí velmi účinné.

Více se dočtete na stránce věnované popisu celé problematiky i jednotlivých znamení.

Pokud se chcete dozvědět více, jste srdečně zváni buď na informativní podvečerní setkání, z nějž si odnesete i svou jedinečnou směs nebo na základní jednodenní seminář. Využít můžete také naší PORADNY (online nebo v rámci osobního setkání).

Bachovy květové esence působí velmi dobře i na strachy, kterými často trpíváme.
Které to jsou? Můžete se podívat do našich produktů, kde strach najdete jako jeden ze sedmi negativních emočních stavů, které Dr. Bach popsal, nebo se jen v krátkosti začíst dále:

2 – Aspen – topol osika – pomáhá při zpracování neurčitých strachů (esence SENZIBILITY)
6 – Cherry plum – slíva třešňová – pomáhá, pokud se nám v hlavě honí myšlenky, které nám způsobují “strach až k zbláznění” (esence VYROVNANOSTI)
20 – Mimulus – kejklířka skvrnitá – pomáhá při zpracování obav či strachů, které jsem schopni pojmenovat (esence STATEČNOSTI)
25 – Red chestnut – červený kaštan – pomáhá, pokud máme strach o jiné osoby (esence DŮVĚRY)
26 – Rock rose – devaterník penízkovitý – pomáhá, pokud trpíme děsy či panickými ataky (esence ODVAHY)

… a nezapomeňte, že je dobré jejich účinek podpořit také 19 – Larch – modřínem, který dodává sebedůvěru a zlepšuje sociální komunikaci.

Pokud si přece jen nejste jistí, kterou z těchto esencí použít, napište nám. Rádi Vám s výběrem pomůžeme 🙂

Pokud se chcete o Bachovkách dozvědět více, jste srdečně zváni buď na informativní podvečerní setkání, z nějž si odnesete i svou jedinečnou směs nebo na základní jednodenní seminář. Využít můžete také naší PORADNY (online nebo v rámci osobního setkání).

Špatně se Vám usíná? Budíte se v noci a ráno jste jako praštění a unavení? Vyzkoušejte směs Bachových esencí Dobrou noc a klidné sny.
Bachovy esence dokáží pomoci i v případě, že máme potíže se spánkem.

Někdo bývá večer tak unavený, že mu právě únava brání v usínání, jinému se v hlavě honí tisíce myšlenek a úkolů – zkrátka nemůže vypnout a zklidnit se. Osvědčené rady jako vypití sklenice teplého mléka s medem, meduňkového čaje atd často nepomáhají.
Směs na Dobrou noc je dobré kapat ještě v kombinaci s krizovou esencí.
Jak? Po příchodu domů 5 kapek krizové esence do sklenice s vodou či přímo do úst, před večeří 3-5 kapek směsi na Dobrou noc a 3-5 kapek krizovky, těsně před spaním pak 5 kapek směsi na Dobrou noc.
A pokud se v noci budíte, je fajn si postavit skleničku s vodou a s 3 kapkami krizovky i směsi na Dobrou noc “v jednom”.

Samozřejmě můžete využít naší PORADNY a nechat si připravit individuální směs přesně pro Vás.

Pro celkové zklidnění můžete zavítat i na některý z našich meditačních pondělních večerů v Tichém prostoru v Mukařově u Říčan, kde možná objevíte i Vaši cestu k vnitřnímu klidu a harmonii.

I pro nás je důležitá udržitelnost a ohleduplnost k přírodě – vždyť bez ní nebude fungovat ani naše budoucnost.

Záleží nám, aby byl celý set cenově dostupný a výhodný i právě pro Vás – našeho koncového zákazníka 🙂

20 ml balení jsou praktická, protože trvanlivost esencí je uváděná jako 5 letá a díky vysokému obsahu alkoholu v jednotlivých jednodruhových esencích vydrží tyto esence v dobrém stavu i po otevření.
1. Plněním malých 10 ml lahviček vzniká po jejich vypotřebování zbytečný odpad navíc
2. Cena 10 ml lahvičky je z hlediska výrobních nákladů nepoměrně dražší, než lahvička 20 ml – a tyto peníze rádi ušetříme i Vám. Přesvědčte se sami, že náš kompletní profesionální set (s obsahem 40 lahviček po 20 ml) stojí méně nebo jen o malinko více než konkurenční 10 ml balení. Dává nám to smysl a stojíme si za výrobní i cenovou politikou 🙂

Ano, Bachovy květové esence jsou velmi dobrými pomocníky nejen u dospělých, ale i u dětí a zvířat.
Dokonce bych řekla, že u dětí fungují ještě lépe a rychleji než u dospělých. Děti totiž nemají konkrétní potíže ještě tak zvnitřněné a obvykle ještě nestihli navrstvit mnohé na sebe a vytvořit z toho všeho dlouhodobě používaný vzorec – chování či emocionálního prožívání.

Bachovky jsou čistě přírodní produkt, kterým se nelze předávkovat, který nemůže nijak uškodit. Konkrétní užitá esence buď harmonizuje nějakou nerovnováhu, nebo pouze tělem projde bez účinku (což se může stát při nevhodné volbě esence či špatné diagnostice obtíží).

Pokud nevyužijete poradenství pro získání individuální esence, můžete vyzkoušet například velmi oblíbenou směs Veselá škola, která harmonizuje chování dětí ve školním prostředí, ve školce či doma a podporuje schopnost se soustředit a učit se.

Esence ale obsahují alkohol. Jsou pro děti opravdu bezpečné?
Přestože esence obsahují i cca 27% alkoholu, po namíchání dochází k ředění jen na několik procent a při užívání 3-5 kapiček již naředěné esence několikrát denně je množství požitého alkoholu je již zcela nepatrné a nemůže dítě nijak ohrozit.

Na trh se nám podařilo přivézt i směsové esence bez alkoholu, kdy je mateční esence dále stabilizována cukerným sirupem a také doředěna pramenitou vodou. Tyto esence je ale třeba spotřebovat cca do 3-4 týdnů po otevření a pro jistotu doporučuji je uchovávat v chladu – v lednici.

Pokud se chcete o Bachovkách dozvědět více, jste srdečně zváni buď na informativní podvečerní setkání, z nějž si odnesete i svou jedinečnou směs nebo na základní jednodenní seminář. Využít můžete také naší PORADNY (online nebo v rámci osobního setkání).

I v těhotenství je fajn Bachovky používat. Protože nemají žádné vedlejší  účinky a jsou zcela přírodní, nemohou jakkoliv uškodit ani matce, ani plodu.
v období těhotenství bývají budoucí maminky často více emocionální něž obvykle, mívají obavy z průběhu těhotenství, ranních nevolností, bojí se o zdraví miminka, často i porodu a vlastně všeho neznámého, co je s narozením dítěte spojené.

Právě pro takovéto stavy mysli jsou směsi Bachových esencí velmi účinné a nelze nic jiného, než doporučit návštěvu či konzultaci a přípravu vhodné individuální kombinace. Samozřejmě zavolat či napsat můžete i k nám – konzultace může probíhat i “na dálku”, neboť ucelený systém, který používáme, určí jednotlivé esence pomocí dotazníku a následné kratší telefonické konzultace. Základní kombinací – prevencí – jsou: Walnut + Larch + krizovka + esence odpovídající našemu znamení horoskopu (postavení slunce, případně měsíce).

Pokud se týká porodu jako takového a prvních okamžiků po porodu, je dobré mít při sobě alespoň krizovou – záchrannou esenci (rescue remedy) Dr. Bacha, která uvolňuje a harmonizuje napětí, vnímání bolesti i strachů v těchto okamžicích.

Také při prvním přikládání kojence k prsu je dobré si prs potřít krizovkou, neboť tak můžeme podpořit i harmonizaci pocitů miminka, které čerstvě přišlo na svět.

K podpoře kojení jsou pak velmi užitečné esence: krizovka, Walnut a Mimulus.

Ano, Bachovy esence jsou vhodné i pro naše domácí mazlíčky.
Na strachy působí jednak krizovka, jednak další esence na harmonizaci různých forem strachů jako například: 2 – Aspen topol osika) – esence SENSIBILITY harmonizující nejasné strachy,  20 – Mimulus (kejklířka skvrnitá) – esence STATEČNOSTI harmonizující konkrétní strachy (strach z konkrétní situace, věci…) a  26 – Rock Rose (devaterník penízkovitý) – esence ODVAHY harmonizující panické ataky.

V naší nabídce najdete i speciální již namíchanou směs Na strachy a sebedůvěru – pro psy a kočky nebo pro koně (pro ty je směs vhodná především při změnách majitele, stáda, převozu atd) a tutéž recepturu si můžete pro své mazlíčky koupit i v podobě sacharózových perliček BEZ ALKOHOLU (pro kočky do tlamičky nebo do mističky jsou opravdu fajn).

V případě dlouhodobějších obtíží je samozřejmě možné sestavit individuální směs také pro ně.

V naší nabídce seminářů nabízíme i seminář určený pro využívání Bachovek především pro zvířata. Sledujte naší rubriku SEMINÁŘŮ. Těšíme se na vás! Lucie a Milča