Absolvovany kurz_telni zony a linie Bachovych kvetu

Bachovy esence - systém Dietmar Kraemer a zóny těla

osvědčení o absolvování vzdělávání k systému jednotlivých linií a zón těla