Proč se zajímat o POKRAČOVATELE Dr. Bacha?

Změnilo se něco za 100 let? Jak jsme se MY LIDÉ změnili?

Dr. Edward Bach nám dal ve svém životě k dispozici opravdu “to nejcennější”, dar z čisté přírody, spojení s přírodou a její hojivou sílou, jako první pochopil a snažil se šířit PODSTATU lidského ZDRAVÍ a SPOKOJENOSTI.

Hledal pomoc v matce přírodě, když chtěl harmonizovat svou vlastní netrpělivost (a objevil harmonizující vibrace – sílu bílých květů netýkavky žláznaté). Po několika letech postupně sestavil celou škálu 37 esencí z květů planých rostlin a jedné z pramenité vody, které odpovídaly emocionálním prožitkům člověka v jeho době.💚

Jak se ale vyvinul svět za následujících 100 let? Jaký je? Jací jsou lidé, kteří se stále více o Bachovu květovou terapii zajímají?

OBRAŤME POZORNOST k sobě a k ČASU. Spěcháme… Myslíte, že dnešní spěch vychází ze stejných podmínek, jak ten před 100 lety? Každým okamžikem nás popohání zrychlená interakce s okolím, virtuální svět a nový druh “spojení”, množství informací, které nás dospělé, ale i naše děti zahlcují.

Žijeme ve STRESU, TLAKU, pod taktovkou VÝKONU i selhávání. Zapomněli jsme, jak CHRÁNIT SVOU ENERGII A ŽIVOTNÍ SÍLU, že je to třeba, NETUŠÍME, zda směřujme správným a smysluplným směrem, co nás naplňuje.

Naše myšlení se dále rozvíjelo, stále se rozvíjí, náš přístup k emocím nebo tělu se mění… Myslíte, že se VĚDOMÍ člověka vůbec nikam neposunulo? Že jeho potřeby nejsou jiné? (doporučuji se začíst do knih doposud žijícího Dr. Davida R. Hawkinse o podstatě vědomí a jeho vývoji)

Sytíme SVÉ TĚLO bez pozornosti a často nevhodně… ale JINAK, než tomu bylo dřív. Objevují se jiné choroby (a s nimi i jinak prožívané emoce).


ZKRÁTKA pojímáme ŽIVOT JINAK.
A POSUNY v myšlení, v prožitcích VĚDOMÍ se promítají i do prožívání LIDSKÉ ZKUŠENOSTI, a tak nás napadá, že by se MĚLY promítnout i do práce s Bachovými esencemi.


Proto při práci v PORADNĚ i v rámci našich SEMINÁŘŮ ctíme (s velkou pokorou) učení Dr. Bacha, ale také sledujeme nové směry úvah, pokusů, výzkumů i teorií, které dále UČENÍ Dr. Bacha ROZVÍJEJÍ, reagují na nové poznatky o VĚDOMÍ i EMOCÍCH tvořených a prožívaných člověkem.

Tyto nové postupy pak samozřejmě ovlivňují i naší práci, náš přístup k Bachovkám  – žijeme a také pracujeme v duchu našich současných emocí, které prožíváme, a které vnímáme jako jiné než před 100 lety. 

NAŠÍM PŘÁNÍM (a každodenním chlebem) je nejen rozpoznávat emoce a umět s nimi pracovat v souvislostech, ale také chápat / UCHOPIT jejich PODSTATU a díky tomu NAPOMÁHAT na cestě lidské zkušenosti K RADOSTI, ROVNOVÁZE a LEHKOSTI BYTÍ.

💚 Bachovy esence dokáží ULEVIT (v akutní NOUZI např. použitím Originální krizové esence Dr. Bacha)
💚 Bachovy esence dokáží POSTUPNĚ harmonizovat PROŽITKY, které se nám již “vryly” pod kůži
💚 Bachovy esence mohou být ale i PRŮVODCI K VĚDOMÉMU ŽIVOTU v souladu s naší životní cestou, zkrátka dokáží nám kráčet bok po boku, krůček po krůčku až k lehkosti podstaty bytí

Směsi pro akutní i chronické stavy Vás mícháme s velkou pokorou a vírou ve zmírnění LIDSKÉHO UTRPENÍ, pro ÚLEVU v každodenních okamžicích, ale i jako podporu ke zpracování a přijetí naší minulosti, jako podporu k vědomému vykročení do přítomnosti. S LEHKOSTÍ, RADOSTÍ, V SOULADU a s ENERGIÍ.

Bachovy květové esence od Energie rostlin pohladí na DUŠI, pomohou ji léčit, pomohou ji více poznat a propojit se s ní. Už jste je vyzkoušeli?

Pokud potřebujete úlevu nebo podporu ve svých prožitcích, dopřejte si je. Dopřejte si Bachovy esence. Naše PORADNA je tu pro Vás: OSOBNĚ i ONLINE.

Zbavte se STRACHŮ, TLAKŮ, SMUTKŮ, ÚNAVY a STRESU. OBJEVTE sebe sama, svou duši, Vědomí, úlevu a zklidnění. (Dr. Bach: „Pokud jsou duše a osobnost dobře sladěny, žijeme v radosti, vnitřním míru, štěstí a zdraví.“)

Zveme Vás na společnou cestu s Bachovými esencemi v lehkosti a bez utrpení. 💚

Lucie a Milča

 

Ps: Pro každodenní okamžiky určitě přibalte KRIZOVKU (kapičky, sprej nebo praktické pastilky).

PPS: Není nic “jediné SPRÁVNÉ”, vše jen JE.